Prislista

Teknikområden: C, E, ES, I

Genererad 2021-11-27 21:06:40

Nummer Titel Utgåva Typ Pris Teknikområde
SSG0001 Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG. 1 Standard 0,00 kr B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V
SSG0001E Purpose, interpretation and application of the document published by SSG. 1 Standard 0,00 kr B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V
SSG1281 Akustiska och visuella varningssignaler 3 Standard 830,00 kr I, S
SSG2230 Trycksatta anordningar – livscykelbaserad och tvärteknisk guide 2 Standard 1.075,00 kr E, I, R, S
SSG2230E Pressurised equipment – life cycle based and multi-technical guide 2 Standard 1.075,00 kr E, I, R, S
SSG2240 Säkerhetskritisk instrumentering enligt SS-EN 61511-1 3 Standard 2.500,00 kr E, I, S
SSG2241 Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG 2 Standard 1.550,00 kr E, I, S
SSG2241 Användarhandledning - Säkerhetskritisk instrumentering enligt SSG 2 RedigerbarBilaga 475,00 kr E, I, S
SSG2242 Vägledning - Skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering 1 Standard 1.300,00 kr E, I, S
SSG2242 Vägledning - Skyddsfunktioner med säkerhetskritisk instrumentering 1 Bilaga 660,00 kr E, I, S
SSG2242E Guideline – Protective functions with safety-critical instrumentation 1 Standard 1.300,00 kr E, I, S
SSG2242E Guideline – Protective functions with safety-critical instrumentation 1 Bilaga 660,00 kr E, I, S
SSG2501 Teknisk specifikation. Anläggningsdata 1 Standard 660,00 kr E, I
SSG2501E Technical specification. Plant design data 1 Standard 660,00 kr E, I
SSG2502 Teknisk specifikation. Utrustning 2 Standard 660,00 kr E, I, M, R
SSG3035 Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning 3 Standard 1.550,00 kr B, E, I, M
SSG3035 Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning 3 Bilaga 660,00 kr B, E, I, M
SSG3035E Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment 3 Standard 1.550,00 kr B, E, I, M
SSG3035E Sound levels for work sites and plants surroundings - procurement of machinery and equipment 3 Bilaga 660,00 kr B, E, I, M
SSG3042 Generella anvisningar för ljudprojektering av inre och yttre miljö 2 Standard 1.075,00 kr B, E, I, M
SSG3042E General instructions for sound design of indoor and outdoor environments 2 Standard 1.075,00 kr B, E, I, M
SSG3499 Pneumatiska anläggningar. Tekniska bestämmelser för leverans 3 Standard 660,00 kr E, I, M
SSG3499 Pneumatiska anläggningar. Tekniska bestämmelser för leverans 3 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I, M
SSG3499E Pneumatic plants. Technical regulations for delivery 3 Standard 660,00 kr E, I, M
SSG3499E Pneumatic plants. Technical regulations for delivery 3 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I, M
SSG3700 VVS-system 3 Standard 3.235,00 kr E, I, M, V
SSG3700 VVS-system 3 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I, M, V
SSG3700E Heating, ventilation and sanitation systems 3 Standard 3.235,00 kr E, I, M, V
SSG3700E Heating, ventilation and sanitation systems 3 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I, M, V
SSG3750 Värmeväxlare, teknisk specifikation 1 Standard 1.300,00 kr E, I, M, V
SSG3750 Värmeväxlare, teknisk specifikation 1 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I, M, V
SSG3750E Heat exchangers, technical specification 1 Standard 1.300,00 kr E, I, M, V
SSG3750E Heat exchangers, technical specification 1 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I, M, V
SSG3800 Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning 8 Standard 2.395,00 kr E, I, M
SSG3800 Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I, M
SSG3800E General technical regulations for the delivery of hydraulic equipments 8 Standard 2.395,00 kr E, I, M
SSG3800E General technical regulations for the delivery of hydraulic equipments 8 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I, M
SSG3901 Projektstruktur - Förslag till disposition 2 Standard 660,00 kr A, B, E, I, M
SSG3901E Project structure - Planning scheme proposal 2 Standard 660,00 kr A, B, E, I, M
SSG4100 Montageanvisningar för elutrustningar 6 Standard 1.550,00 kr E
SSG4100E Erection instructions for electrical equipment 6 Standard 1.550,00 kr E
SSG4101 Spänningsnivåer, spänningsgodhet och övertoner 9 Standard 660,00 kr E
SSG4101E Voltage levels, voltage tolerances and harmonics 9 Standard 660,00 kr E
SSG4102 Ex-tillämpningar - Elektriska och mekaniska installationer 3 Standard 1.550,00 kr E, I, M
SSG4102 Ex-tillämpningar - Elektriska och mekaniska installationer 3 Bilaga 0,00 kr E, I, M
SSG4102E Explosive applications - Electrical and mechanical installations 3 Standard 1.550,00 kr E, I, M
SSG4102E Explosive applications - Electrical and mechanical installations 3 Bilaga 0,00 kr E, I, M
SSG4111 Likströmssystem för reläskydd, manöver och indikering – anvisningar för projektering 9 Standard 830,00 kr E
SSG4111 Likströmssystem för reläskydd, manöver och indikering – anvisningar för projektering 9 RedigerbarBilaga 0,00 kr E
SSG4111E DC systems for relay protection, control and indication – recommendations for engineering 9 Standard 830,00 kr E
SSG4111E DC systems for relay protection, control and indication – recommendations for engineering 9 RedigerbarBilaga 0,00 kr E
SSG4112 Likströmssystem för reläskydd, manöver och indikering. Anvisningar för drift och underhåll 6 Standard 830,00 kr E
SSG4112 Likströmssystem för reläskydd, manöver och indikering. Anvisningar för drift och underhåll 6 Bilaga 660,00 kr E
SSG4112E Direct-current systems for relay protection, control and indication. Operation and maintenance 6 Standard 830,00 kr E
SSG4112E Direct-current systems for relay protection, control and indication. Operation and maintenance 6 Bilaga 660,00 kr E
SSG4151 Teknisk specifikation för ställverk högst 1000 V, växelspänning 7 Standard 1.550,00 kr E
SSG4151 Teknisk specifikation för ställverk högst 1000 V, växelspänning 7 Bilaga 660,00 kr E
SSG4151E Technical specifications for switchgear and controlgear for max 1000 V, alternating current 7 Standard 1.550,00 kr E
SSG4151E Technical specifications for switchgear and controlgear for max 1000 V, alternating current 7 Bilaga 660,00 kr E
SSG4152 Mellanspänningsställverk för växelspänning över 1 kV t.o.m. 24 kV 3 Standard 1.300,00 kr E
SSG4152 Mellanspänningsställverk för växelspänning över 1 kV t.o.m. 24 kV 3 RedigerbarBilaga 660,00 kr E
SSG4152E Switch gear for A.C. voltages above 1 kV and up to and including 24 kV 3 Standard 1.300,00 kr E
SSG4152E Switch gear for A.C. voltages above 1 kV and up to and including 24 kV 3 RedigerbarBilaga 660,00 kr E
SSG4155 Faskompensering 6 Standard 660,00 kr E
SSG4155E Phase compensation 6 Standard 660,00 kr E
SSG4211 Mottagningstransformatorer, 3-fas, 50 Hz 9 Standard 830,00 kr E
SSG4211 Mottagningstransformatorer, 3-fas, 50 Hz 9 Bilaga 660,00 kr E
SSG4211E Tie transformers, 3-phase, 50 Hz 9 Standard 830,00 kr E
SSG4211E Tie transformers, 3-phase, 50 Hz 9 Bilaga 660,00 kr E
SSG4212 Distributions- och belysningstransformatorer, 3-fas, 50 Hz 9 Standard 830,00 kr E
SSG4212 Distributions- och belysningstransformatorer, 3-fas, 50 Hz 9 Bilaga 660,00 kr E
SSG4212E Distribution- and Lighting transformers, 3-phase, 50 Hz 9 Standard 830,00 kr E
SSG4212E Distribution- and Lighting transformers, 3-phase, 50 Hz 9 Bilaga 660,00 kr E
SSG4250 Elektriska driftrum. Allmänna projekteringsanvisningar 8 Standard 1.300,00 kr B, E, I
SSG4250E Electrical operation rooms. General project engineering instructions 8 Standard 1.300,00 kr B, E, I
SSG4310 Kablar – standardurval 7 Standard 1.075,00 kr E, I
SSG4310E Cables – standard 7 Standard 1.075,00 kr E, I
SSG4360 Helkapslade kortslutna 3-fas låg- och mellanspänningsmotorer Kapslingsklass IP 54/55 2 Standard 1.075,00 kr E
SSG4360E Totally enclosed, squirrel-cage, 3-phase low- and medium voltage motors Degree of protection IP 54/55 2 Standard 1.075,00 kr E
SSG4413 Spänningstransformatorer 3 - 145 kV. 50 Hz 7 Standard 830,00 kr E
SSG4413 Spänningstransformatorer 3 - 145 kV. 50 Hz 7 RedigerbarBilaga 660,00 kr E
SSG4413E Voltage transformers, 3-145 kV, 50 Hz 7 Standard 830,00 kr E
SSG4413E Voltage transformers, 3-145 kV, 50 Hz 7 RedigerbarBilaga 660,00 kr E
SSG4414 Strömtransformatorer 3 - 145 kV. 50 Hz 6 Standard 830,00 kr E
SSG4414 Strömtransformatorer 3 - 145 kV. 50 Hz 6 Bilaga 660,00 kr E
SSG4414E Current transformers, 3-145 kV, 50 Hz 6 Standard 830,00 kr E
SSG4414E Current transformers, 3-145 kV, 50 Hz 6 Bilaga 660,00 kr E
SSG4415 Strömtransformatorer < 1 kV, 50 Hz 5 Standard 830,00 kr E
SSG4415E Current transformers < 1 kV, 50 Hz 5 Standard 830,00 kr E
SSG4451 Belysning. Anvisningar för projektering 4 Standard 830,00 kr B, E
SSG4451E Lighting. Guidelines for planning 4 Standard 830,00 kr B, E
SSG4500 Elsäkerhet vid arbete för yrkespersoner 14 Standard 830,00 kr E, ES
SSG4500E Electrical safety at work for professionals 14 Standard 830,00 kr E, ES
SSG4501 Systematiskt elsäkerhetsarbete – företagets elansvar 5 Standard 1.550,00 kr E, ES, I
SSG4510 Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar 2 Standard 1.550,00 kr E, ES
SSG4510 Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar 2 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, ES
SSG4510 Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar 2 Bilaga 0,00 kr E, ES
SSG4525 Jordnings- och potentialutjämningssystem. Anvisningar för planering och projektering 5 Standard 1.300,00 kr B, E
SSG4525E Earthing and potential equalizations system. Recommendations for planning and design 5 Standard 1.300,00 kr B, E
SSG4530 Jordfelsövervakning för systemjordning, växelströmssystem 4 Standard 660,00 kr E
SSG4530E Earth fault monitoring for system earthing in a.c. systems. Instructions 4 Standard 660,00 kr E
SSG4540 Elektrisk utrustning för telfrar, travers- och portalkranar. Anläggningstekniska anvisningar 4 Standard 475,00 kr E
SSG4540E Electrical equipment for hoist blocks, overhead travelling cranes and portal cranes. Instructions for planning and constr. 4 Standard 475,00 kr E
SSG4552 Omfattning och leverans av dokumentation för el- och instrumentanläggningar 7 Standard 1.300,00 kr E, I
SSG4552 Omfattning och leverans av dokumentation för el- och instrumentanläggningar 7 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I
SSG4552E Extent and supply of documentation for electrical- and instrument plant 7 Standard 1.300,00 kr E, I
SSG4552E Extent and supply of documentation for electrical- and instrument plant 7 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I
SSG4580 Datorstöd för teknisk dokumentation (CAD) 4 Standard 1.075,00 kr C, E, I
SSG4700 Anläggningstekniska leveransbestämmelser för elektrisk utrustning ingående i maskinleverans 5 Standard 660,00 kr E, I
SSG4700 Anläggningstekniska leveransbestämmelser för elektrisk utrustning ingående i maskinleverans 5 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG4700E Technical specification for electrical equipment included in machinery and mechanical equipment 5 Standard 660,00 kr E, I
SSG4700E Technical specification for electrical equipment included in machinery and mechanical equipment 5 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG4802 Person-, maskin- och processäkerhet med elektroniska system. 4 Standard 830,00 kr E, I
SSG4802E Personnel, equipment and process safety with electronic systems. 4 Standard 830,00 kr E, I
SSG4850 Utcheckning och idrifttagningsanvisningar av elektrisk utrustning 6 Standard 1.300,00 kr E, I
SSG4850 Utcheckning och idrifttagningsanvisningar av elektrisk utrustning 6 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I
SSG4850E Inspection and commissioning instructions for electrical equipment 6 Standard 1.300,00 kr E, I
SSG4850E Inspection and commissioning instructions for electrical equipment 6 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 Standard 1.075,00 kr E, I, M, R
SSG4851 Samordnad utcheckning av processanläggningar 6 RedigerbarBilaga 660,00 kr E, I, M, R
SSG4851E Coordinated final inspection of process plants 6 Standard 1.075,00 kr E, I, M, R
SSG4901 Intelligenta informations- och funktionsutrustningar för startkopplare m.m. 1 Standard 475,00 kr E, I
SSG4901E Intelligent information and functional equipments for motor starters etc. 1 Standard 475,00 kr E, I
SSG4902 Dokumentstruktur - Anläggningsstandard, el/instrument 2 Standard 660,00 kr E, I
SSG4902E Document structure - Installation standards, electricity/instruments 2 Standard 660,00 kr E, I
SSG4904 Ekonomisk kabeldimensionering - Beräkningsanvisningar. Rapport. 2 Standard 660,00 kr E
SSG4904E Economical cable design - Calculation instruction 2 Standard 660,00 kr E
SSG4905 Reservkraft och avbrottsfri kraftförsörjning. Allmänna projekteringsanvisningar. Rapport 2 Standard 660,00 kr E, I
SSG4905E Standby power and uninterruptible power supplies. General design guidelines. Report 2 Standard 660,00 kr E, I
SSG4906 Kabelanläggningar. Brandtekniska anvisningar. Rapport. 4 Standard 475,00 kr E, I
SSG4906E Cable installations - fire regulations. 4 Standard 475,00 kr E, I
SSG4907 Kontaktpressning för Cu- och Al-förbindningar samt termografins betydelse i det förebyggande underhållet 3 Standard 475,00 kr E, I
SSG4907E Crimped joints for Cu and Al connectors, and the imortance of thermography for preventive maintenance. 3 Standard 475,00 kr E, I
SSG4908 Starkströmsutrustningar med integrerad elektronik i processdrivutrustningar 2 Standard 475,00 kr E, I
SSG4908E Power equipment with integrated electronics in process power equipment. 2 Standard 475,00 kr E, I
SSG4909 Anvisningar för EMC 3 Standard 1.300,00 kr E, I
SSG4909E Instructions for EMC 3 Standard 1.300,00 kr E, I
SSG4910 Elkvalitet - Högre tillgänglighet på produktionsutrustningar 2 Standard 1.075,00 kr E
SSG4911 Branchpraxis gällande elunderhåll för industrin 1-130kV 1 Standard 1.550,00 kr E
SSG5150 Jordning och skärmning av elektroniska utrustningar 5 Standard 1.300,00 kr E, I
SSG5150E Earthing and screening of electronic equipment 5 Standard 1.300,00 kr E, I
SSG5225 Omfattning och leverans av dokumentation för styrsystemanläggningar 5 Standard 1.075,00 kr E, I
SSG5225 Omfattning och leverans av dokumentation för styrsystemanläggningar 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr E, I
SSG5225E Extent and delivery of documentation for control system installations 5 Standard 1.075,00 kr E, I
SSG5225E Extent and delivery of documentation for control system installations 5 RedigerbarBilaga 0,00 kr E, I
SSG5253 Regleroptimering 3 Standard 1.550,00 kr I
SSG5253E Control tuning 3 Standard 1.550,00 kr I
SSG5260 Checklista för kontrollrum 4 Standard 660,00 kr E, I
SSG5260 Checklista för kontrollrum 4 Bilaga 660,00 kr E, I
SSG5260E Control room check list 4 Standard 660,00 kr E, I
SSG5260E Control room check list 4 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG5262 Processbilduppbyggnad - Allmänna principer 4 Standard 660,00 kr E, I
SSG5262E Process image construction - General principles 4 Standard 660,00 kr E, I
SSG5264 Processövervakning - Larmsignal och varningsindikering. Anvisningar för utformning. 5 Standard 475,00 kr E, I
SSG5264E Process monitoring - Alarm signal and warning indication. Directives for design 5 Standard 475,00 kr E, I
SSG5269 Symboler för förenklade processflödesscheman. 5 Standard 830,00 kr C, E, I, R
SSG5269E Symbols for simplified process flow diagrams 5 Standard 830,00 kr C, E, I, R
SSG5270 Symboler för processflödesscheman 5 Standard 1.075,00 kr C, E, I, R
SSG5270E Graphic symbols for process flow diagrams 5 Standard 1.075,00 kr C, E, I, R
SSG5271 Symboler för el-, instrument-, styrsystemscheman - och förreglingsscheman 5 Standard 1.075,00 kr C, E, I
SSG5271E Symbols for diagrams 5 Standard 1.075,00 kr C, E, I
SSG5272 Förreglingsscheman för processanläggningar 3 Standard 1.075,00 kr C, E, I
SSG5272E System diagram for processplants 3 Standard 1.075,00 kr C, E, I
SSG5274 Informations- och utbildningsanvisningar till SSG 5275,Identifikationssystem för process och anläggningar 1 Standard 830,00 kr B, E, I, M, R
SSG5274E Informations and training instructions for SSG 5275E,Identification system for process and plants 1 Standard 830,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275 Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning 2 Standard 3.235,00 kr B, E, I, M, R
SSG5275E Function based identification system for processes and plants 2 Standard 3.235,00 kr B, E, I, M, R
SSG5276 Koder och symboler för mät- och styrfunktioner i processflödesscheman 4 Standard 1.075,00 kr C, E, I, R
SSG5276E Codes and symbols for measurement and control functions in process flow diagram 4 Standard 1.075,00 kr C, E, I, R
SSG5280 Checklista för acceptanstest av styrsystem 2 Standard 830,00 kr E, I
SSG5280 Checklista för acceptanstest av styrsystem 2 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG5280E Checklist for acceptance-test of control system 2 Standard 830,00 kr E, I
SSG5280E Checklist for acceptance-test of control system 2 Bilaga 0,00 kr E, I
SSG5401 Instrumentmontage. Översikt 4 Standard 475,00 kr I
SSG5401E Instrument installation. Overview 4 Standard 475,00 kr I
SSG5402 Installationsprinciper. Utrustning för analyser (A) 4 Standard 1.300,00 kr I
SSG5402E Principles of installation. Analyses equipment (A) 4 Standard 1.300,00 kr I
SSG5403 Installationsprinciper. Utrustning för flödesmätning (F) 4 Standard 1.300,00 kr I
SSG5403E Principles of installation. Flow measurement equipment (F) 4 Standard 1.300,00 kr I
SSG5404 Installationsprinciper. Utrustning för nivåmätning (L) 6 Standard 1.300,00 kr I
SSG5404E Principles of installation. Level measurement equipment (L) 6 Standard 1.300,00 kr I
SSG5405 Installationsprinciper. Utrustning för tryckmätning (P) 4 Standard 1.300,00 kr I
SSG5405E Principles of installation. Pressure measurement equipment (P) 4 Standard 1.300,00 kr I
SSG5406 Installationsprinciper. Utrustning för temperaturmätning (T) 4 Standard 1.300,00 kr I
SSG5406E Principles of installation. Temperature measurement equipment (T) 4 Standard 1.300,00 kr I
SSG5407 Installationsprinciper. Utrustning för ventiler (V) 5 Standard 1.300,00 kr I
SSG5407E Principles of installation. Valve equipment (V) 5 Standard 1.300,00 kr I
SSG5408 Installationsprinciper. Utrustning för övrigt (Ö) 4 Standard 830,00 kr I
SSG5408E Principles of installation. Miscellaneous equipment (Ö) 4 Standard 830,00 kr I
SSG5410 Mätgivare för processreglering 2 Standard 1.550,00 kr I
SSG5410E Measuring sensors for process control 2 Standard 1.550,00 kr I
SSG5415 Instrumentmontage. Materielförteckning 6 Standard 830,00 kr I
SSG5415E Instrument installation. List of materials 6 Standard 830,00 kr I
SSG5416 Processanslutningar 8 Standard 1.300,00 kr I, R
SSG5416E Process connections 8 Standard 1.300,00 kr I, R
SSG5417 Montagedetaljer 3 Standard 660,00 kr I
SSG5417E Mounting components 3 Standard 660,00 kr I
SSG5904 Optofiberteknik 2 Standard 830,00 kr E, I
SSG5904E Fibre optics 2 Standard 830,00 kr E, I
SSG5905 Fältbussanläggningar 1 Standard 1.075,00 kr E, I
SSG5905E Fieldbus plants 1 Standard 1.075,00 kr E, I