SSG5418

Titel

Guide för instrumentmontage

Orientering

SSG 5418 är en guide för beställare, leverantörer och utförare av instrumentinstallationer.

Guiden är ett stöd vid projekt där SSG:s installationsprinciper används och ger en gemensam bild av leveransens omfång samt roller och ansvar i projektets olika faser. Guiden kan även vara ett stöd vid förstudier och beställning för att specificera rätt material, och ger även exempel på vanliga installationsfel och hur de kan undvikas.

SSG 5418 ger överblick över SSG:s installationsprinciper och beskriver hur de är tänkta att användas. Guiden visar även exempel på installationer som är utförda enligt principerna.

SSG 5418 ersätter SSG 5401 – Instrumentmontage – översikt.

SSG-nummer
SSG5418
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2022-06-28
Granskad
2022-06-28
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I
Teknikgrupper
I7:1 - Montageöversikt, I7:10 - Processanslutningar
Typ
Guide
Pris
750 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG5418.

Filer

5418_1.pdf Huvuddokument 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.