Endast aktuella

Sökresultat för
Alla dokument , Teknikområde=RR

84 träffar

pdf
SSG0001   Standard Utgåva 1
B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V
Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG.

pdf
SSG0001E   Standard Utgåva 1
B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V
Purpose, interpretation and application of the document published by SSG.

pdf
SSG3255   Standard Utgåva 4
M, MT, R, RR 2021-06-14
Tätningsvattensystem – anvisningar för utförande

pdf
SSG3255E   Standard Utgåva 4
M, MT, R, RR 2021-06-14
Water seal systems – general layout instructions

pdf
SSG3280   Standard Utgåva 4
M, MT, R, RR 2018-12-05
Planpackningar – rekommendationer för val av material och hantering

pdf
SSG3280E   Standard Utgåva 4
M, MT, R, RR 2018-12-05
Flat gaskets – recommendations for the selection of material and mounting

pdf
SSG7374   Standard Utgåva 1
R, RR 2020-04-29
Ringförstärkning av rostfria rör för vakuumsystem

pdf
SSG7374E   Standard Utgåva 1
R, RR 2020-04-29
Reinforcement ring of stainless steel pipes for vacuum systems

pdf
SSG7380   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-12-01
Blindfläns. Varmförzinkad. Metriska (ID) och ISO-dimensioner. PN 3–PN 40, PED

pdf
SSG7380E   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-12-01
Blind flange. Hot dip galvanized. Metric (ID) and ISO dimensions. PN 3–PN 40, PED

pdf
SSG7384   Standard Utgåva 2
R, RR 2001-12-01
Lösfläns för GAP-skarvhylsor. Varmförzinkad. PN 10 (ersätter SSG 1384)

pdf
SSG7384E   Standard Utgåva 2
R, RR 2001-12-01
Loose flanges for GRP jointing sleeves. Hot dip zinc coated. PN 10 (supersedes SSG 1384E)

pdf
SSG7386   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-04-29
Skyddsplåt – ISO- och ID-dimensioner – PN10, PN16, PN25 och PN40

pdf
SSG7386E   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-04-29
Protective plate – ISO and ID dimensions – PN10, PN16, PN25 and PN40

pdf
SSG7390   Standard Utgåva 3
R, RR 2021-06-03
Gängade rördelar – rostfritt eller syrafast stål

pdf
SSG7390E   Standard Utgåva 3
R, RR 2021-06-03
Threaded pipe fittings – stainless or acid resistant steel

pdf
SSG7391   Standard Utgåva 3
R, RR 2021-06-03
Svetsade gängrör – rostfritt eller syrafast stål

pdf
SSG7391E   Standard Utgåva 3
R, RR 2021-06-03
Welded pipes suitable for screwing – stainless or acid resistant steel

pdf
SSG7392   Standard Utgåva 3
R, RR 2020-04-29
T-rör med metriska dimensioner (ID) i rostfritt material – special-T-rör (SP1) enligt PED-rörklasser

pdf
SSG7392E   Standard Utgåva 3
R, RR 2020-04-29
Tees with metric dimensions (ID) in stainless material – special-Tees (SP1) according to PED piping classes

pdf
SSG7400   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-04-29
T-rör med ISO-dimensioner i rostfritt material – special-T-rör (SP) enligt PED-rörklasser

pdf
SSG7400E   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-04-29
Tees with metric dimensions in stainless material – special-Tees (SP) according to PED piping classes

pdf
SSG7480   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-12-01
Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. Metriska (ID) och ISO-dimensioner. PN 3–PN 40, PED

pdf
SSG7480E   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-12-01
Loose flange for welding ring with collar. Hot dip galvanized. Metric (ID) and ISO dimensions. PN 3–PN 40, PED

pdf
SSG7571   Standard Utgåva 7
R, RR 2020-03-25
Märkning av gas- och vätskeinstallationer

pdf
SSG7571E   Standard Utgåva 7
R, RR 2020-03-25
Labelling of gas and liquid installations

pdf
SSG7572   Standard Utgåva 2
R, RR 2017-10-04
Märkning av trycksatta anordningar vid tillverkning

pdf
SSG7572E   Standard Utgåva 2
R, RR 2017-10-04
Marking of pressure equipment during manufacturing

pdf
SSG7591   Standard Utgåva 4
R, RR 2015-06-23
Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, vissa rökkanaler o d samt behållare

pdf
SSG7591E   Standard Utgåva 4
R, RR 2015-10-05
Insulation of pipelines, ventilation ducts, certain smoke flues etc and storage tanks

pdf
SSG7595   Standard Utgåva 3
R, RR 2009-01-28
Isolering av rörledningar. Detaljutföranden

pdf
SSG7595E   Standard Utgåva 3
R, RR 2009-01-28
Insulation of pipelines. Constructional details

pdf
SSG7596   Standard Utgåva 3
R, RR 2009-01-28
Isolering av cisterner, torn och tankar. Detaljutföranden

pdf
SSG7596E   Standard Utgåva 3
R, RR 2009-01-28
Insulation of tanks and towers. Constructional details

pdf
SSG7800   Standard Utgåva 1
R, RR 2001-12-01
Kemikaliebeständiga glasfiberarmerade rör och rördelar av omättad esterplast för processledningar. GAP-rör och rördelar. Allmänna Fordringar. (ersätter SSG 1800)

pdf
SSG7800E   Standard Utgåva 1
R, RR 2003-11-01
Chem.resist. glass fibre reinforced pipes of unsaturated ester plastic for process piping. GRP pipes and pipe fittings. General requirements. (supersedes SSG 1800E)

pdf
SSG7801   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Rör av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rör. (ersätter SSG 1801)

pdf
SSG7801E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Piping of chemical-resistant, glass-fibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipes. (supersedes SSG 1801)

pdf
SSG7805   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Rördelar för processledningar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast. Översikt. (ersätter SSG 1805)

pdf
SSG7805E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Piping fittings of chemical-resistant, glass fibre reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. Survey. (supersedes SSG 1805E)

pdf
SSG7806   Standard Utgåva 1
R, RR 2001-12-01
Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Rörböj. (ersätter SSG 1806)

pdf
SSG7806E   Standard Utgåva 1
R, RR 2003-11-01
Piping of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP fittings. Pipe bends. (supersedes SSG 1806E)

pdf
SSG7807   Standard Utgåva 1
R, RR 2001-12-01
Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. T-rör. (ersätter SSG 1807)

pdf
SSG7807E   Standard Utgåva 1
R, RR 2003-11-01
Pipe fittings of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes.GRP pipe fittings. Tees. (supersedes SSG 1807E)

pdf
SSG7808   Standard Utgåva 1
R, RR 2001-12-01
Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Kon. (ersätter SSG 1808)

pdf
SSG7808E   Standard Utgåva 1
R, RR 2003-11-01
Pipe fittings of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipe fittings. Tapers. (supersedes SSG 1808E)

pdf
SSG7809   Standard Utgåva 1
R, RR 2001-12-01
Rördelar av kem.best. Glasf.arm. omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Skarvhylsa med krage. PN6, PN10 och PN16. (ersätter SSG 1809)

pdf
SSG7809E   Standard Utgåva 1
R, RR 2003-11-09
Pipe fittings of chem.resist. Glassf.reinf. unsaturated ester plastic for process pipes. GRP. Connection sleeve with collar. PN6, PN10 and PN16. (supersedes SSG 1809E)

pdf
SSG7810   Standard Utgåva 1
R, RR 2001-12-01
Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Skarvhylsa med fläns. PN10/1. (ersätter SSG 1810)

pdf
SSG7810E   Standard Utgåva 1
R, RR 2003-11-01
Pipe fittings of chem.resist. Glassf.reinf. unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipe fittings. Connection sleeve with flange. PN 10/1. (supersedes SSG 1810E)

pdf
SSG7821   Standard Utgåva 3
R, RR 2020-04-29
Tryck- och temperaturgränser för rörklass PN10–PN40 enligt flänsstandard SS-EN 1092-1:2018, samt PN3. Material: rostfritt och syrafast stål

pdf
SSG7821E   Standard Utgåva 3
R, RR 2020-04-29
Pressure and temperature limits for piping classes PN10–PN40, according to flange standard SS-EN 1092-1:2018, and PN3. Material: stainless and acid resistant steel

pdf
SSG7822   Standard Utgåva 3
R, RR 2020-04-29
Tryck- och temperaturgränser för rörklass PN10–PN40 enligt flänsstandard SS-EN 1092-1:2018. Material: kolstål

pdf
SSG7822E   Standard Utgåva 3
R, RR 2020-04-29
Pressure and temperature limits for piping classes PN10–PN40, according to flange standard SS-EN 1092-1:2018. Material: carbon steel

pdf
SSG7827   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-04-29
Provtryck för tryckklasserna PN10, 16, 25 och 40 för olegerade och legerade stål

pdf
SSG7827E   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-04-29
Test pressure for pressure classes PN10, 16, 25 and 40 for unalloyed and alloyed steel

pdf
SSG7828   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-04-29
Provtryck för tryckklasserna PN3, 10, 16, 25 och 40 för rostfritt stål, syrafast stål och duplex-stål

pdf
SSG7828E   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-04-29
Test pressure for pressure classes PN3, 10, 16, 25 and 40 for stainless steel, acid resistant and duplex steel

pdf
SSG7829   Standard Utgåva 4
R, RR 2020-04-29
Rörklasser enligt PED: sammanställning

pdf
SSG7829E   Standard Utgåva 4
R, RR 2020-04-29
Piping class according to PED: summary

pdf
SSG7830   Standard Utgåva 3
R, RR 2020-04-29
PED – rörklass MSS__A. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4307, z = 0,7

pdf
SSG7830E   Standard Utgåva 3
R, RR 2020-04-29
PED – piping class MSS__A. Pipelines for metric dimension series, material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7835   Standard Utgåva 3
R, RR 2020-04-29
PED – rörklass MAS__A. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 0,7

pdf
SSG7835E   Standard Utgåva 3
R, RR 2020-04-29
PED – piping class MSS__A. Pipelines for metric dimension series, material 1.4432/1.4404, z=0,7

pdf
SSG7840   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-04-29
PED – rörklass ESS__A. Rörledningar för ISO- dimensionsserie, material 1.4307, z = 0,7

pdf
SSG7840E   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-04-29
PED – piping class ESS__A. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4307, z = 0,7

pdf
SSG7845   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-04-29
PED – rörklass EAS__A. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 0,7

pdf
SSG7845E   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-04-29
PED – piping class EAS__A. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 0,7

pdf
SSG7850   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-04-29
PED – rörklass ECS__B. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material P235GH, z = 1,0

pdf
SSG7850E   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-04-29
PED – piping class ECS__B. Pipelines for ISO dimension series, material P235GH, z=1,0

pdf
SSG7860   Standard Utgåva 1
R, RR 2020-04-29
PED – rörklass MSS__B. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4307, z = 1,0

pdf
SSG7860E   Standard Utgåva 1
R, RR 2020-04-29
PED – piping class MSS__B. Pipelines for metric dimension series, material 1.4307, z = 1,0

pdf
SSG7865   Standard Utgåva 1
R, RR 2020-04-29
PED – rörklass MAS__B. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4432/1.4404 z = 1,0

pdf
SSG7865E   Standard Utgåva 1
R, RR 2020-04-29
PED – pipe class MAS__B. Pipelines for metric dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 1,0

pdf
SSG7870   Standard Utgåva 1
R, RR 2020-04-29
PED – rörklass ESS__B. Rörledningar för ISO- dimensionsserie, material 1.4307, z = 1,0

pdf
SSG7870E   Standard Utgåva 1
R, RR 2020-04-29
PED – piping class ESS__B. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4307, z = 1,0

pdf
SSG7875   Standard Utgåva 1
R, RR 2020-04-29
PED – rörklass EAS__B. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 1,0

pdf
SSG7875E   Standard Utgåva 1
R, RR 2020-04-29
PED – piping class EAS__B. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 1,0

pdf
SSG7904   Rapport Utgåva 1
R, RR 2011-07-04
Användarhandledning för SSGs rörklasser enligt PED. (EUs direktiv om tryckbärande anordningar, 97/23/EG)

pdf
SSG7904E   Rapport Utgåva 1
R, RR 2011-07-04
User Guide for SSG’s Pipe Classes according to the PED

pdf
SSG7905   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-04-29
Guide för fästelement enligt PED

pdf
SSG7906   Standard Utgåva 6
R, RR 2020-04-29
Dokumentförteckning över PED-rörklasser

pdf
SSG7907   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-04-29
Tilläggskrav för svetsade rör och rördelar med styrkefaktor z = 0,7 för att uppfylla kraven i PED 2014/68/EU

pdf
SSG7907E   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-04-29
Additional requirements for welded pipes and fittings with weld factor z = 0.7 to comply with the requirements of PED 2014/68/EU