Endast aktuella

Sökresultat för
Alla dokument , Teknikområde=RR

153 träffar

pdf
SSG1374   Standard Utgåva 3
R, RR 1998-03-01
Datablad. Ringförstärkning av rostfria rör för vakuumsystem

pdf
SSG1374E   Standard Utgåva 2
R, RR 1998-03-01
Data sheet. Reinforcing rings for stainless steel pipes for vacuum systems

pdf
SSG3255   Standard Utgåva 3
M, MT, R, RR 2016-05-12
Tätningsvattensystem. Anvisningar för utförande

pdf
SSG3255E   Standard Utgåva 3
M, MT, R, RR 2016-05-12
Water seal systems. General layout instructions

pdf
SSG3280   Standard Utgåva 4
M, MT, R, RR 2018-12-05
Planpackningar – rekommendationer för val av material och hantering

pdf
SSG3280E   Standard Utgåva 4
M, MT, R, RR 2018-12-05
Flat gaskets – recommendations for the selection of material and mounting

pdf
SSG7360   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-02-01
Blindfläns. DIN 2527B. Kolstål. PN 10

pdf
SSG7360E   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-02-01
Blind flange. DIN 2527B. Carbon steel. PN 10

pdf
SSG7361   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-02-01
Blindfläns. DIN 2527B. Kolstål. PN 16

pdf
SSG7361E   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-02-01
Blind flange. DIN 2527B. Carbon steel. PN 16

pdf
SSG7362   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-02-01
Blindfläns. DIN 2527B. Kolstål. PN 25

pdf
SSG7362E   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-02-01
Blind flange. DIN 2527B. Carbon steel. PN 25

pdf
SSG7364   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-07-07
Vinkelstångskrage. Metriska dimensioner (ID). PN 10L (lågt tryck), PED

pdf
SSG7364E   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-06-20
Angle steel collar. Metric dimensions (ID) PN10L (low pressure), PED

pdf
SSG7376   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-07-07
Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 10L (lågt tryck)

pdf
SSG7376E   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-06-20
Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 10L (low pressure)

pdf
SSG7377   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 10

pdf
SSG7377E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 10

pdf
SSG7378   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 16

pdf
SSG7378E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 16

pdf
SSG7379   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 25

pdf
SSG7379E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 25

pdf
SSG7380   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 40

pdf
SSG7380E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 40

pdf
SSG7384   Standard Utgåva 2
R, RR 2001-12-01
Lösfläns för GAP-skarvhylsor. Varmförzinkad. PN 10 (ersätter SSG 1384)

pdf
SSG7384E   Standard Utgåva 2
R, RR 2001-12-01
Loose flanges for GRP jointing sleeves. Hot dip zinc coated. PN 10 (supersedes SSG 1384E)

pdf
SSG7386   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blindspade. ISO och ID-dimensioner. PN 10

pdf
SSG7386E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blind spade. ISO and ID dimensions. PN 10

pdf
SSG7387   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blindspade. ISO och ID-dimensioner. PN 16

pdf
SSG7387E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blind spade. ISO and ID dimensions. PN 16

pdf
SSG7388   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blindspade. ISO och ID-dimensioner. PN 25

pdf
SSG7388E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blind spade. ISO and ID dimensions. PN 25.

pdf
SSG7389   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blindspade. ISO och ID-dimensioner. PN 40

pdf
SSG7389E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blind spade. ISO and ID dimensions. PN 40.

pdf
SSG7390   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-12-11
Gängade rördelar. Rostfritt stål (ersätter SSG 1390)

pdf
SSG7390E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-12-11
Threaded pipe fittings. Stainless steel (supersedes SSG 1390E)

pdf
SSG7391   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-12-11
Svetsade gängrör. Rostfritt stål (ersätter SSG 1391)

pdf
SSG7391E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-12-11
Welded tubes suitable for screwing. Stainless steel (supersedes SSG 1391E)

pdf
SSG7392   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
T-rör. Metriska dimensioner (ID). Special T-rör (SP1) enligt PED-rörklasser. Rostfritt material

pdf
SSG7392E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-11-01
Tees. Metric dimensions (ID). Special tees (SP1) as per PED pipe classes. Non-corrosive materials

pdf
SSG7394   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-07-07
Förstärkningsplåt för avgreningar. Metriska dimensioner, ID. Avgrening typ RP enligt PED-rörklasser. Rostfritt material

pdf
SSG7394E   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-06-20
Reinforcement plates for branches. Metric dimensions, ID. Branch type RP according to PED pipe classes. Non- corrosive materials

pdf
SSG7395   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-07-07
Förstärkningsplåt för avgreningar. ISO dimensioner. Avgrening typ RP enligt PED-rörklasser. Rostfritt material.

pdf
SSG7395E   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-06-20
Reinforcement plate for branches. ISO dimensions. Branch type RP according to PED pipe classes Non-corrosive material

pdf
SSG7400   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
T-Rör. ISO-dimensioner. Special T-Rör (SP) enligt PED-Rörklasser. Dimensioner som ej ingår i ISO 5251

pdf
SSG7400E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Tees. ISO dimensions. Special tees (SP) as per PED pipe classes. Dimensions not within ISO 5251

pdf
SSG7464   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-07-07
Vinkelstångskrage. ISO dimensioner. PN 10L (lågt tryck), PED

pdf
SSG7464E   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-06-20
Angle steel collar. ISO dimensions. PN 10L (low pressure), PED

pdf
SSG7465   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Svetsring med krage. ISO-dimensioner PN 10, PED

pdf
SSG7465E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Welding ring with collar. ISO-dimensions PN 10, PED

pdf
SSG7466   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Svetsring med krage. ISO-dimensioner PN 16, PED

pdf
SSG7466E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Welding ring with collar. ISO-dimensions PN 16, PED

pdf
SSG7467   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Svetsring med krage. ISO-dimensioner PN 25, PED

pdf
SSG7467E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Welding ring with collar. ISO-dimensions PN 25, PED

pdf
SSG7468   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Svetsring med krage. ISO-dimensioner PN 40, PED

pdf
SSG7468E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Welding ring with collar. ISO-dimensions PN 40, PED

pdf
SSG7480   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-07-07
Lösfläns för vinkelstångskragar. Varmförzinkad. Metriska och ISO-dimensioner. PN 10L (lågt tryck), PED.

pdf
SSG7480E   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-06-20
Loose flange for angle steel collar. Hot-dip galvanized. Metric and ISO dimensions. PN 10L (low pressure), PED

pdf
SSG7481   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. ISO-dimensioner. PN 10, PED

pdf
SSG7481E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Loose flange for welding ring with collar. Hot-dipped galvanised. ISO dimensions, PN 10, PED

pdf
SSG7482   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. ISO-dimensiner. PN 16, PED

pdf
SSG7482E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Loose flange for welding ring with collar. Hot-dipped galvanised. ISO dimensions, PN 16, PED

pdf
SSG7483   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. ISO-dimensioner. PN 25, PED

pdf
SSG7483E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Loose flange for welding ring with collar. Hot-dipped galvanised. ISO dimensions PN 25, PED

pdf
SSG7485   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. ISO-dimensioner. PN 40, PED

pdf
SSG7485E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Loose flange for welding ring with collar. Hot-dipped galvanised. ISO dimensions PN 40, PED

pdf
SSG7571   Standard Utgåva 6
R, RR 2016-06-30
Märkning av gas- och vätskeinstallationer

pdf
SSG7571E   Standard Utgåva 6
R, RR 2016-06-30
Labelling of gas and liquid installations

pdf
SSG7572   Standard Utgåva 2
R, RR 2017-10-04
Märkning av trycksatta anordningar vid tillverkning

pdf
SSG7572E   Standard Utgåva 2
R, RR 2017-10-04
Marking of pressure equipment during manufacturing

pdf
SSG7591   Standard Utgåva 4
R, RR 2015-06-23
Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, vissa rökkanaler o d samt behållare

pdf
SSG7591E   Standard Utgåva 4
R, RR 2015-10-05
Insulation of pipelines, ventilation ducts, certain smoke flues etc and storage tanks

pdf
SSG7595   Standard Utgåva 3
R, RR 2009-01-28
Isolering av rörledningar. Detaljutföranden

pdf
SSG7595E   Standard Utgåva 3
R, RR 2009-01-28
Insulation of pipelines. Constructional details

pdf
SSG7596   Standard Utgåva 3
R, RR 2009-01-28
Isolering av cisterner, torn och tankar. Detaljutföranden

pdf
SSG7596E   Standard Utgåva 3
R, RR 2009-01-28
Insulation of tanks and towers. Constructional details

pdf
SSG7800   Standard Utgåva 1
R, RR 2001-12-01
Kemikaliebeständiga glasfiberarmerade rör och rördelar av omättad esterplast för processledningar. GAP-rör och rördelar. Allmänna Fordringar. (ersätter SSG 1800)

pdf
SSG7800E   Standard Utgåva 1
R, RR 2003-11-01
Chem.resist. glass fibre reinforced pipes of unsaturated ester plastic for process piping. GRP pipes and pipe fittings. General requirements. (supersedes SSG 1800E)

pdf
SSG7801   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Rör av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rör. (ersätter SSG 1801)

pdf
SSG7801E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Piping of chemical-resistant, glass-fibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipes. (supersedes SSG 1801)

pdf
SSG7805   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Rördelar för processledningar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast. Översikt. (ersätter SSG 1805)

pdf
SSG7805E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Piping fittings of chemical-resistant, glass fibre reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. Survey. (supersedes SSG 1805E)

pdf
SSG7806   Standard Utgåva 1
R, RR 2001-12-01
Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Rörböj. (ersätter SSG 1806)

pdf
SSG7806E   Standard Utgåva 1
R, RR 2003-11-01
Piping of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP fittings. Pipe bends. (supersedes SSG 1806E)

pdf
SSG7807   Standard Utgåva 1
R, RR 2001-12-01
Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. T-rör. (ersätter SSG 1807)

pdf
SSG7807E   Standard Utgåva 1
R, RR 2003-11-01
Pipe fittings of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes.GRP pipe fittings. Tees. (supersedes SSG 1807E)

pdf
SSG7808   Standard Utgåva 1
R, RR 2001-12-01
Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Kon. (ersätter SSG 1808)

pdf
SSG7808E   Standard Utgåva 1
R, RR 2003-11-01
Pipe fittings of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipe fittings. Tapers. (supersedes SSG 1808E)

pdf
SSG7809   Standard Utgåva 1
R, RR 2001-12-01
Rördelar av kem.best. Glasf.arm. omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Skarvhylsa med krage. PN6, PN10 och PN16. (ersätter SSG 1809)

pdf
SSG7809E   Standard Utgåva 1
R, RR 2003-11-09
Pipe fittings of chem.resist. Glassf.reinf. unsaturated ester plastic for process pipes. GRP. Connection sleeve with collar. PN6, PN10 and PN16. (supersedes SSG 1809E)

pdf
SSG7810   Standard Utgåva 1
R, RR 2001-12-01
Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Skarvhylsa med fläns. PN10/1. (ersätter SSG 1810)

pdf
SSG7810E   Standard Utgåva 1
R, RR 2003-11-01
Pipe fittings of chem.resist. Glassf.reinf. unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipe fittings. Connection sleeve with flange. PN 10/1. (supersedes SSG 1810E)

pdf
SSG7821   Standard Utgåva 2
R, RR 2011-07-07
Tryck och temperaturgränser för rörklass PN 10, PN 16, PN 25 och PN 40 enligt flänsstandard SS-EN 1092-1:2001 samt PN 10L

pdf
SSG7821E   Standard Utgåva 2
R, RR 2011-06-20
Pressure and temperature ratings for pipe class PN 10, PN 16, PN 25 and PN 40 as per flange standard SS-EN 1092-1:2001 and PN 10L

pdf
SSG7822   Standard Utgåva 2
R, RR 2011-07-08
Tryck och temperaturgränser för rörklass DCS10A, DCS16A och DCS25A enligt flänsstandard SS-EN 1092-1:2001

pdf
SSG7822E   Standard Utgåva 2
R, RR 2011-06-20
Pressure and temperature ratings for pipe class DCS10A, DCS16A and DCS25A as per flange standard SS-EN 1092-1:2001

pdf
SSG7827   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-03-01
Provtryck för tryckklasserna PN 10, PN 16 och PN 25. Material kolstål, P235GH

pdf
SSG7827E   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-03-01
Test pressure for pressure classes PN 10, PN 16 and PN 25. Carbon steel, P235GH

pdf
SSG7828   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
Max provtryck för tryckklasserna PN 10L, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 för material rostfritt stål (SS) och syrafast stål (AS)

pdf
SSG7828E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
Max test pressure for pressure classes PN 10L, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 for stainless steel (SS) and acid-resistant steel (AS)

pdf
SSG7829   Standard Utgåva 3
R, RR 2011-07-08
PED-Rörklasser - sammanställning

pdf
SSG7829E   Standard Utgåva 3
R, RR 2011-06-20
PED pipe classes - list

pdf
SSG7830   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED – rörklass MSS10L. Rörledningar för låga tryck. Metrisk dimensionsserie, PN 10L, Material 1.4307, z=0.7.

pdf
SSG7830E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED – pipe class MSS10L. Low pressure. Metric dimension series, PN 10L, Material 1.4307, z=0.7.

pdf
SSG7831   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED - rörklass MSS10A. Metrisk dimensionsserie, PN 10, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7831E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED - pipe class MSS10A. Metric dimension series, PN 10, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7832   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED - Rörklass MSS16A. Metrisk dimensionsserie, PN 16, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7832E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED - pipe class MSS16A. Metric dimension series, PN 16, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7833   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED - Rörklass MSS25A. Metrisk dimensionsserie, PN 25, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7833E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED - pipe class MSS25A. Metric dimension series, PN 25, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7834   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED - Rörklass MSS40A. Metrisk dimensionsserie, PN 40, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7834E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED - pipe class MSS40A. Metric dimension series, PN 40, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7835   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED – rörklass MAS10L. Rörledningar för låga tryck. Metrisk dimensionsserie, PN 10L, Material 1.4432/1.4404, z=0.7.

pdf
SSG7835E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED – pipe class MAS10L. Low pressure. Metric dimension series, PN 10L, Material 1.4432/1.4404, z=0.7.

pdf
SSG7836   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED - rörklass MAS10A. Metrisk dimensionsserie, PN 10, Material 1.4432/1.4404, z=0,7

pdf
SSG7836E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED - pipe class MAS10A. Metric dimension series, PN 10, Material 1.4432/1.4404, z=0,7

pdf
SSG7837   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED - rörklass MAS16A. Metrisk dimensionsserie, PN 16, Material 1.4432/1.4404, z=0,7

pdf
SSG7837E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED - pipe class MAS16A. Metric dimension series, PN 16, Material 1.4432/1.4404, z=0,7

pdf
SSG7838   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED - rörklass MAS25A. Metrisk dimensionsserie, PN 25, Material 1.4432/1.4404, z=0,7

pdf
SSG7838E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED - pipe class MAS25A. Metric dimension series, PN 25, Material 1.4432/1.4404, z=0,7

pdf
SSG7839   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED - rörklass MAS40A. Metrisk dimensionsserie, PN 40, Material 1.4432/1.4404, z=0,7

pdf
SSG7839E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED - pipe class MAS40A. Metric dimension series, PN 40, Material 1.4432/1.4404, z=0,7

pdf
SSG7840   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-06-20
PED - rörklass ESS10L. Rörledningar för låga tryck. ISO dimensionsserie, PN 10L, Material 1.4307, z=0.7.

pdf
SSG7840E   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-07-08
PED - Pipe Class ESS10L. Low pressure. ISO dimension series, PN 10L, Material 1.4307, z=0.7.

pdf
SSG7841   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
PED-Rörklass ESS10A. ISO-dimensionsserie, PN 10, Material 1.4307, Z=0,7

pdf
SSG7841E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
PED - pipe class ESS10A. ISO dimension series, PN 10, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7842   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
PED-Rörklasser ESS16A. ISO dimensionsserie, PN 16, Material 1.4307, Z=0,7

pdf
SSG7842E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
PED - pipe class ESS16A. ISO dimension series, PN 16, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7843   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED-Rörklasser ESS25A. ISO dimensionsserie, PN 25, Material 1.4307, Z=0,7

pdf
SSG7843E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED - pipe class ESS25A. ISO dimension series, PN 25, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7844   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED-Rörklasser ESS40A. ISO dimensionsserie, PN 40, Material 1.4307, Z=0,7

pdf
SSG7844E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED - pipe class ESS40A. ISO dimension series, PN 40, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7845   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-06-20
PED - rörklass EAS10L. Rörledningar för låga tryck. ISO dimensionsserie, PN 10L, Material 1.4432, z=0.7.

pdf
SSG7845E   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-07-08
PED - Pipe Class EAS10L. Low pressure. ISO dimension series, PN 10L, Material 1.4432, z=0.7.

pdf
SSG7846   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
PED-Rörklass EAS10A. ISO-dimensionsserie, PN 10, Material 1.4432, Z=0,7

pdf
SSG7846E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
PED - pipe class EAS10A. ISO dimension series, PN 10, Material 1.4432, z=0,7

pdf
SSG7847   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED-Rörklass EAS16A. ISO-dimensionsserie, PN 16, Material 1.4432, Z=0,7

pdf
SSG7847E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED - pipe class EAS16A. ISO dimension series, PN 16, Material 1.4432, z=0,7

pdf
SSG7848   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED-Rörklass EAS25A. ISO-dimensionsserie, PN 25, Material 1.4432, Z=0,7

pdf
SSG7848E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED - pipe class EAS25A. ISO dimension series, PN 25, Material 1.4432, z=0,7

pdf
SSG7849   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED-Rörklass EAS40A. ISO-dimensionsserie, PN 40, Material 1.4432, Z=0,7

pdf
SSG7849E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED - pipe class EAS40A. ISO dimension series, PN 40, Material 1.4432, z=0,7

pdf
SSG7850   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-03-01
PED - Rörklass DCS10A. DIN dimensionsserie, PN 10, Material P235GH, z=0,7

pdf
SSG7850E   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-03-01
PED - pipe class DCS10A. DIN dimension series, PN 10, Material P235GH, z=0,7

pdf
SSG7851   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-03-01
PED - Rörklass DCS16A. DIN dimensionsserie, PN 16, Material P235GH, z=0,7

pdf
SSG7851E   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-03-01
PED - pipe class DCS16A. DIN dimension series, PN 16, Material P235GH, z=0,7

pdf
SSG7852   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-03-01
PED - Rörklass DCS25A. DIN dimensionsserie, PN 25, Material P235GH, z=0,7

pdf
SSG7852E   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-03-01
PED - pipe class DCS25A. DIN dimension series, PN 25, Material P235GH, z=0,7

pdf
SSG7904   Rapport Utgåva 1
R, RR 2011-07-04
Användarhandledning för SSGs rörklasser enligt PED. (EUs direktiv om tryckbärande anordningar, 97/23/EG)

pdf
SSG7904E   Rapport Utgåva 1
R, RR 2011-07-04
User Guide for SSG’s Pipe Classes according to the PED

pdf
SSG7906   Standard Utgåva 5
R, RR 2013-04-10
Dokumentförteckning över PED_Rörklasser

pdf
SSG7907   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
Tilläggskrav för svetsade rör och rördelar med styrkefaktor z=0,7 för att uppfylla kraven i AFS 1999:4 (Directive 97/23/EC)

pdf
SSG7907E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
Additional requirement for welded pipes and fittings with weld factor z=0.7 to comply with the requirements of AFS 1999:4 (Directive 97/23/EC)