SSG7380

Titel

Blindfläns. Varmförzinkad. Metriska (ID) och ISO-dimensioner. PN 3–PN 40, PED

Orientering

Denna standard för blindflänsar ingår i ett komplett flänsförband med blindfläns, skyddsplåt, packning och skruvförband. Blindflänsstandarden ingår inte som en del i SSGs standard för rörklasser utan ska endast ses som ett stöd vid inköp och konstruktion.

Observera! Blindflänsen måste monteras ihop med en skyddsplåt som uppfyller kraven i SSG 7386.
Standarden följer värden för högsta tillåtna tryck (Pc) och temperatur (Tc) för respektive tryckklass enligt den europeiska harmoniserade flänsstandarden SS-EN 1092-1:2018, tabell G.17-PN10 t.o.m. G.20-PN40 och de material som där anges.
PN3 gäller för enklare rörsystem med enklare tryck och laster, till exempel avgasning. Ytterligare belastningar beräknas fram från fall till fall. Dimensioneringskriteriet är maximalt beräkningstryck 3 bar vid temperaturen 100°C. Standarden för PN3 är endast avsedd för rörledningar som tillhör 8 § i AFS 2016:1 enligt PED 2014/68/EU.
Standarden uppfyller tillämpliga delar av de väsentliga säkerhetskraven i det europeiska tryckkärlsdirektivet PED, 2014/68/EU, som är implementerat i Sverige genom Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2016:1. Komponenterna i standarden är konstruerade i enlighet med den harmoniserade standarden för rörledningar, SS-EN 13480.
De material som beskrivs i standarden följer SS-EN 1092-1:2018, tabell 9.
Blindflänsens dimensioner överensstämmer med SS-EN 1092-1:2018, typ 05.
Måttuppgifter för blindflänsar finns i avsnitt 3.

SSG-nummer
SSG7380
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2020-12-01
Granskad
2020-12-01
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
1300 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7380.

Filer

7380_2.pdf Huvuddokument 1300 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor