Endast aktuella

Sökresultat för
Alla dokument , Teknikområde=R

225 träffar

pdf
SSG0001   Standard Utgåva 1
A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG.

pdf
SSG0001E   Standard Utgåva 1
A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP 1901-01-01
Purpose, interpretation and application of the document published by SSG.

pdf
SSG2230   Guide Utgåva 2
E, I, R, S 2021-08-20
Trycksatta anordningar – livscykelbaserad och tvärteknisk guide

pdf
SSG2230E   Guide Utgåva 2
E, I, R, S 2021-08-20
Pressurised equipment – life cycle based and multi-technical guide

pdf
SSG2502   Standard Utgåva 3
E, I, M, R 2022-10-25
Teknisk specifikation – utrustning

pdf
SSG2502E   Standard Utgåva 3
E, I, M, R 2022-10-25
Technical specification – equipment

pdf
SSG3050   Guide Utgåva 1
B, M, R, U 2023-11-14
Guide för svetskrav – svensk industris gemensamma tolkningar och riktlinjer

pdf
SSG3050E   Guide Utgåva 1
B, M, R, U 2023-11-14
Welding Requirements Guide – Swedish industry’s common interpretations and guidelines

pdf
SSG3255   Standard Utgåva 4
M, MT, R, RR 2021-06-14
Tätningsvattensystem – anvisningar för utförande

pdf
SSG3255E   Standard Utgåva 4
M, MT, R, RR 2021-06-14
Water seal systems – general layout instructions

pdf
SSG3280   Standard Utgåva 4
M, MT, R, RR 2018-12-05
Planpackningar – rekommendationer för val av material och hantering

pdf
SSG3280E   Standard Utgåva 4
M, MT, R, RR 2018-12-05
Flat gaskets – recommendations for the selection of material and mounting

pdf
SSG4851   Standard Utgåva 6
E, I, M, R 2015-07-02
Samordnad utcheckning av processanläggningar

pdf
SSG4851E   Standard Utgåva 6
E, I, M, R 2015-07-02
Coordinated final inspection of process plants

pdf
SSG5269   Standard Utgåva 5
C, E, I, R 2017-09-28
Symboler för förenklade processflödesscheman.

pdf
SSG5269E   Standard Utgåva 5
C, E, I, R 2017-09-28
Symbols for simplified process flow diagrams

pdf
SSG5270   Standard Utgåva 5
C, E, I, R 2007-05-31
Symboler för processflödesscheman

pdf
SSG5270E   Standard Utgåva 5
C, E, I, R 2007-05-31
Graphic symbols for process flow diagrams

pdf
SSG5274   Standard Utgåva 1
B, E, I, M, R 2004-11-01
Informations- och utbildningsanvisningar till SSG 5275,Identifikationssystem för process och anläggningar

pdf
SSG5274E   Standard Utgåva 1
B, E, I, M, R 2004-11-01
Informations and training instructions for SSG 5275E,Identification system for process and plants

pdf
SSG5275   Standard Utgåva 2
B, E, I, M, R 2015-03-06
Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning

pdf
SSG5275E   Standard Utgåva 2
B, E, I, M, R 2015-03-06
Function based identification system for processes and plants

pdf
SSG5276   Standard Utgåva 4
C, E, I, R 2012-10-23
Koder och symboler för mät- och styrfunktioner i processflödesscheman

pdf
SSG5276E   Standard Utgåva 4
C, E, I, R 2012-10-23
Codes and symbols for measurement and control functions in process flow diagram

pdf
SSG5416   Standard Utgåva 9
I, R 2022-06-20
Processanslutningar

pdf
SSG5416E   Standard Utgåva 9
I, R 2022-06-20
Process connections

pdf
SSG6720   Standard Utgåva 5
B, R 2016-06-07
Rörgenomföring i plåtsandwichelement, plåtvägg, tegelvägg, betongvägg och bjälklag. Principutförande

pdf
SSG6720E   Standard Utgåva 5
B, R 2016-06-07
Pipe penetration through sheet metal sandwich panel, sheet metal walls, brick walls, concrete walls and floors. Typical construction

pdf
SSG7000   Standard Utgåva 6
R, RU, FNP 2023-02-03
Rörupphängningar - konstruktionsanvisningar och användningsområde

pdf
SSG7000E   Standard Utgåva 6
R, RU 2023-02-03
Anchorages and supports - design recommendations and field of application for pipelines

pdf
SSG7001   Standard Utgåva 9
R, RU, FNP 2022-06-23
Rörupphängningar – symboler och typer

pdf
SSG7001E   Standard Utgåva 9
R, RU 2022-06-23
Anchorages and supports for pipelines – symbols and types

pdf
SSG7005   Standard Utgåva 9
R, RU, FNP 2022-06-23
Rörupphängningar – typer

pdf
SSG7005E   Standard Utgåva 9
R, RU 2022-06-23
Anchorages and supports for pipelines – types

pdf
SSG7025   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - pendlar

pdf
SSG7025E   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - hangers

pdf
SSG7026   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - pendel

pdf
SSG7026E   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - hanger

pdf
SSG7027   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - pendelöglor

pdf
SSG7027E   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - hanger eyelets

pdf
SSG7030   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - balk för upphängningar och styrningar

pdf
SSG7030E   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - beam for supports and guides

pdf
SSG7050   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement. Fjäderkorg

pdf
SSG7050E   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - spring support

pdf
SSG7051   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - tryckfjäder

pdf
SSG7051E   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - pressure spring

pdf
SSG7052   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - bricka till fjäderkorg

pdf
SSG7052E   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - washer for spring support

pdf
SSG7053   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - bygel till fjäderkorg

pdf
SSG7053E   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - stirrup for spring support

pdf
SSG7055   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - friktionsförband

pdf
SSG7055E   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - friction joint

pdf
SSG7075   Standard Utgåva 7
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - rörklammer av stål - delad

pdf
SSG7075E   Standard Utgåva 7
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - pipe clamp of steel - split type

pdf
SSG7077   Standard Utgåva 1
R, RU 2022-06-23
Rörupphängningselement – rörklammer av stål – enkel

pdf
SSG7077E   Standard Utgåva 1
R, RU 2022-06-23
Pipe support elements – pipe clamp of steel – plain type

pdf
SSG7080   Standard Utgåva 7
R, RU 2022-06-23
Rörupphängningselement - fixklammerhalva

pdf
SSG7080E   Standard Utgåva 7
R, RU 2022-06-23
Pipe support elements – anchorage clamp half

pdf
SSG7081   Standard Utgåva 1
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement – förstärkt rörklammer

pdf
SSG7081E   Standard Utgåva 1
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements – reinforced pipe clamp

pdf
SSG7100   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - stoppklackar

pdf
SSG7100E   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - stop lugs

pdf
SSG7125   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - 3-hålsbricka

pdf
SSG7125E   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - 3-hole washer

pdf
SSG7130   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - schackel för 3-hålsbricka

pdf
SSG7130E   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - shackle for 3-hole washer

pdf
SSG7131   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - platta för schackel

pdf
SSG7131E   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - plate for shackle

pdf
SSG7149   Standard Utgåva 6
R, RU 2021-12-16
Rörupphängningselement – glidsko för oisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek

pdf
SSG7149E   Standard Utgåva 6
R, RU 2021-12-16
Pipe support elements – sliding shoe for uninsulated and insulated pipelines with max. 80 mm insulation thickness

pdf
SSG7150   Standard Utgåva 1
R, RU 2022-06-23
Rörupphängningselement – glidsko för oisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek

pdf
SSG7150E   Standard Utgåva 1
R, RU 2022-06-23
Pipe support elements – sliding shoe for uninsulated and insulated pipelines with max. 80 mm insulation thickness

pdf
SSG7151   Standard Utgåva 9
R, RU 2021-12-16
Rörupphängningselement – glidsko för isolerade rörledningar

pdf
SSG7151E   Standard Utgåva 9
R, RU 2021-12-16
Pipe support elements – sliding shoe for insulated pipelines

pdf
SSG7152   Standard Utgåva 1
R, RU 2022-06-23
Rörupphängningselement – glidsko för isolerade rörledningar

pdf
SSG7152E   Standard Utgåva 1
R, RU 2022-06-23
Pipe support elements – sliding shoe for insulated pipelines

pdf
SSG7155   Standard Utgåva 7
R, RU 2022-06-23
Rörupphängningselement – avhasningsskydd för glidskor

pdf
SSG7155E   Standard Utgåva 7
R, RU 2022-06-23
Pipe support elements – retainer for sliding shoes

pdf
SSG7160   Standard Utgåva 7
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - axialstopp

pdf
SSG7160E   Standard Utgåva 7
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - axial stop

pdf
SSG7175   Standard Utgåva 7
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - underdel till flexibelt stöd

pdf
SSG7175E   Standard Utgåva 7
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - bottom part of flexible supports

pdf
SSG7177   Standard Utgåva 9
R, RU 2022-06-23
Rörupphängningselement – underdel till stöd

pdf
SSG7177E   Standard Utgåva 9
R, RU 2022-06-23
Pipe support elements – bottom part of flexible support

pdf
SSG7178   Standard Utgåva 7
R, RU 2022-06-23
Rörupphängningselement – stöd för rörböj

pdf
SSG7178E   Standard Utgåva 7
R, RU 2022-06-23
Pipe support elements – support for pipe bends

pdf
SSG7179   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement – bottenplatta till stöd för rörböj

pdf
SSG7179E   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements – bottom plate for pipe bend support

pdf
SSG7250   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Rekommenderade pendelavstånd i rörupphängningar

pdf
SSG7250E   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Recommended hanger distances in pipe support elements

pdf
SSG7260   Standard Utgåva 8
R, RU 2022-06-23
Rekommenderade centrumavstånd för rörledningar

pdf
SSG7260E   Standard Utgåva 8
R, RU 2022-06-23
Recommended distance between hanger centres

pdf
SSG7270   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Maximalt stödavstånd för rörledningar förlagda inomhus och utomhus

pdf
SSG7270E   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Max. support distance for pipelines laid indoors and outdoors

pdf
SSG7350   Standard Utgåva 3
M, R 2018-11-16
Pumpuppställningar

pdf
SSG7350E   Standard Utgåva 3
M, R 2018-11-16
Pump installation

pdf
SSG7355   Standard Utgåva 3
M, MT, R 2021-06-18
Centrifugalpumpar – rekommendationer för val av material och axeltätningsarrangemang

pdf
SSG7355E   Standard Utgåva 3
M, MT, R 2021-06-18
Centrifugal pumps – recommendations for the selection of materials and shaft seal arrangements

pdf
SSG7374   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
Ringförstärkning av rostfria rör för vakuumsystem

pdf
SSG7374E   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
Reinforcement ring of stainless steel pipes for vacuum systems

pdf
SSG7380   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-12-01
Blindfläns. Varmförzinkad. Metriska (ID) och ISO-dimensioner. PN 3–PN 40, PED

pdf
SSG7380E   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-12-01
Blind flange. Hot dip galvanized. Metric (ID) and ISO dimensions. PN 3–PN 40, PED

pdf
SSG7386   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
Skyddsplåt – ISO- och ID-dimensioner – PN10, PN16, PN25 och PN40

pdf
SSG7386E   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
Protective plate – ISO and ID dimensions – PN10, PN16, PN25 and PN40

pdf
SSG7390   Standard Utgåva 3
R, RR 2021-06-03
Gängade rördelar – rostfritt eller syrafast stål

pdf
SSG7390E   Standard Utgåva 3
R, RR 2021-06-03
Threaded pipe fittings – stainless or acid resistant steel

pdf
SSG7391   Standard Utgåva 3
R, RR 2021-06-03
Svetsade gängrör – rostfritt eller syrafast stål

pdf
SSG7391E   Standard Utgåva 3
R, RR 2021-06-03
Welded pipes suitable for screwing – stainless or acid resistant steel

pdf
SSG7392   Standard Utgåva 3
R, RR 2024-04-29
T-rör med metriska dimensioner (ID) i rostfritt material – special-T-rör (SP1) enligt PED-rörklasser

pdf
SSG7392E   Standard Utgåva 3
R, RR 2024-04-29
Tees with metric dimensions (ID) in stainless material – special-Tees (SP1) according to PED piping classes

pdf
SSG7400   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
T-rör med ISO-dimensioner i rostfritt material – special-T-rör (SP) enligt PED-rörklasser

pdf
SSG7400E   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
Tees with metric dimensions in stainless material – special-Tees (SP) according to PED piping classes

pdf
SSG7480   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-12-01
Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. Metriska (ID) och ISO-dimensioner. PN 3–PN 40, PED

pdf
SSG7480E   Standard Utgåva 2
R, RR 2020-12-01
Loose flange for welding ring with collar. Hot dip galvanized. Metric (ID) and ISO dimensions. PN 3–PN 40, PED

pdf
SSG7525   Guide Utgåva 2
R, RV 2021-10-07
Guide för kondensatavledare

pdf
SSG7525E   Guide Utgåva 2
R, RV 2021-10-07
Guide for condensate deflectors

pdf
SSG7531   Standard Utgåva 2
R, RV 2017-01-18
Ventiler

pdf
SSG7531E   Standard Utgåva 2
R, RV 2017-01-18
Valves

pdf
SSG7571   Standard Utgåva 7
R, RR, FNP 2020-03-25
Märkning av gas- och vätskeinstallationer

pdf
SSG7571E   Standard Utgåva 7
R, RR 2020-03-25
Labelling of gas and liquid installations

pdf
SSG7572   Standard Utgåva 2
R, RR 2017-10-04
Märkning av trycksatta anordningar vid tillverkning

pdf
SSG7572E   Standard Utgåva 2
R, RR 2017-10-04
Marking of pressure equipment during manufacturing

pdf
SSG7591   Standard Utgåva 5
R, RR 2023-06-14
Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, rökkanaler och behållare

pdf
SSG7591E   Standard Utgåva 5
R, RR 2023-06-14
Insulation of pipelines, ventilation ducts, smoke flues and storage tanks

pdf
SSG7595   Standard Utgåva 4
R, RR 2023-06-14
Isolering av rörledningar – detaljutföranden

pdf
SSG7595E   Standard Utgåva 4
R, RR 2023-06-14
Insulation of pipelines – constructional details

pdf
SSG7596   Standard Utgåva 4
R, RR 2023-06-14
Isolering av cisterner, torn och tankar – detaljutföranden

pdf
SSG7596E   Standard Utgåva 4
R, RR 2023-06-14
Insulation of cisterns, towers and tanks – constructional details

pdf
SSG7640   Standard Utgåva 2
R 2021-08-20
Allmänna tekniska bestämmelser vid entreprenader av rörledningar

pdf
SSG7640E   Standard Utgåva 2
R 2021-08-20
General technical provisions for pipeline contracts

pdf
SSG7642   Standard Utgåva 2
R 2019-10-17
Konstruktion och tillverkning av svetsade cisterner i metalliska material

pdf
SSG7642E   Standard Utgåva 2
R 2019-10-17
Design and manufacture of welded metal storage tanks

pdf
SSG7645   Standard Utgåva 4
R 2021-08-20
Allmänna tekniska bestämmelser vid isoleringsentreprenader av rör och dylikt

pdf
SSG7645E   Standard Utgåva 4
R 2021-08-20
General technical provisions for insulation contracts for piping and similar

pdf
SSG7650   Standard Utgåva 6
R 2021-12-01
Rörsystem – anvisningar för val av material och komponenter samt klassning och kontroll

pdf
SSG7650E   Standard Utgåva 6
R 2021-12-01
Piping – recommendations for the selection, classification and inspection of materials and components

pdf
SSG7670   Standard Utgåva 3
R 2021-12-17
Allmänna tekniska bestämmelser för tillverkning och leverans av torn/cisterner i glasfiberarmerad plast

pdf
SSG7670E   Standard Utgåva 3
R 2021-12-17
General technical regulations for the manufacture and delivery of towers/storage tanks in fibreglass-reinforced plastic

pdf
SSG7680   Standard Utgåva 2
R 2024-06-13
Cisterner - Konstruktionsdetaljer. Översikt (ersätter SSG 1680)

pdf
SSG7680E   Standard Utgåva 2
R 2024-06-13
Storage Tanks - Constructional Details. Overview

pdf
SSG7681   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Rörstuts i mantel vid öppen cistern av kolstål

pdf
SSG7681E   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Connection piece in shell of open steel storage tank

pdf
SSG7682   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Rörstuts i tak vid öppen cistern av kolstål

pdf
SSG7682E   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Connection piece in roof of open steel tank

pdf
SSG7683   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Rörstuts i mantel vid öppen cistern av rostfritt/syrafast stål

pdf
SSG7683E   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Connection piece in shell of open stainless/acid resistant steel storage tank

pdf
SSG7684   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Rörstuts i tak vid öppen cistern av rostfritt/syrafast stål

pdf
SSG7684E   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Connection piece in roof of open stainless/acid resistant steel storage tank

pdf
SSG7685   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Avluftning av cistern av kolstål

pdf
SSG7685E   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Venting of steel tanks

pdf
SSG7686   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Avluftning vid cistern av rostfritt/syrafast stål

pdf
SSG7686E   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Venting of stainless/acid resistant steel storage tanks

pdf
SSG7688   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Bottentömning vid öppen cistern av kolstål

pdf
SSG7688E   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Bottom drainage of open steel tanks

pdf
SSG7690   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Bottentömning vid cistern av rostfritt/syrafast stål

pdf
SSG7690E   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Bottom drainage of stainless/acid resistant steel tanks

pdf
SSG7692   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Bräddavlopp vid cisterner av kolstål

pdf
SSG7692E   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Overflow for steel tanks

pdf
SSG7693   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Bräddavlopp vid cisterner av rostfritt/syrafast stål

pdf
SSG7693E   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Overflow for stainless/acid resistant steel tanks

pdf
SSG7695   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Inspektionslucka i cisterntak vid cistern av rostfritt/syrafast stål

pdf
SSG7695E   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Inspection hatch in tank roof on stainless/acid resistant steel tanks

pdf
SSG7696   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Manlucka i mantel vid tank/cistern av kolstål

pdf
SSG7696E   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Manhole in shell of steel tank

pdf
SSG7698   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Manlucka i mantel vid tank/cistern av rostfritt/syrafast stål

pdf
SSG7698E   Standard Utgåva 3
R 2024-06-13
Manhole in shell of stainless/acid resistant steel tank

pdf
SSG7701   Standard Utgåva 2
R 2024-06-13
Dävert för manlucka (ersätter SSG 1701)

pdf
SSG7701E   Standard Utgåva 2
R 2024-06-13
Divet for manhole

pdf
SSG7703   Standard Utgåva 2
R 2024-06-13
Infästning av räcke vid cisterntak (ersätter SSG 1703)

pdf
SSG7703E   Standard Utgåva 2
R 2024-06-13
Attachment of balustrade on tank roof

pdf
SSG7704   Standard Utgåva 2
R 2024-06-13
Infästning av plattform mot cisterntak (ersätter SSG 1704)

pdf
SSG7704E   Standard Utgåva 2
R 2024-06-13
Attachment of platform on tank roof

pdf
SSG7705   Standard Utgåva 2
R 2024-06-13
Cisternförankring i fundament (ersätter SSG 1705)

pdf
SSG7705E   Standard Utgåva 2
R 2024-06-13
Anchoring of tank on foundation

pdf
SSG7800   Standard Utgåva 2
R, RR 2021-12-17
Kemikaliebeständiga glasfiberarmerade plaströr och rördelar för processledningar – allmänna krav

pdf
SSG7800E   Standard Utgåva 2
R, RR 2021-12-17
Chemical-resistant fibreglass reinforced plastic pipes and pipe fittings for process pipes – general requirements

pdf
SSG7821   Standard Utgåva 4
R, RR 2024-04-29
Tryck- och temperaturgränser för rörklass PN10–PN40 samt PN3. Material: rostfritt och syrafast stål

pdf
SSG7821E   Standard Utgåva 4
R, RR 2024-04-29
Pressure and temperature limits for piping classes PN10–PN40 and PN3. Material: stainless and acid resistant steel

pdf
SSG7822   Standard Utgåva 4
R, RR 2024-04-29
Tryck- och temperaturgränser för rörklass PN10–PN40. Material: kolstål

pdf
SSG7822E   Standard Utgåva 4
R, RR 2024-04-29
Pressure and temperature limits for piping classes PN10–PN40. Material: carbon steel

pdf
SSG7827   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
Provtryck för tryckklasserna PN10, 16, 25 och 40 för olegerade och legerade stål

pdf
SSG7827E   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
Test pressure for pressure classes PN10, 16, 25 & 40 for unalloyed and alloyed steel

pdf
SSG7828   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
Provtryck för tryckklasserna PN3, 10, 16, 25 och 40 för rostfritt stål, syrafast stål och duplex-stål

pdf
SSG7828E   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
Test pressure for pressure classes PN3, 10, 16, 25 & 40 for stainless steel, acid resistant and duplex steel

pdf
SSG7829   Standard Utgåva 5
R, RR 2024-04-29
Rörklasser enligt PED: sammanställning

pdf
SSG7829E   Standard Utgåva 5
R, RR 2024-04-29
Piping class according to PED: summary

pdf
SSG7830   Standard Utgåva 4
R, RR 2024-04-29
PED – rörklass MSS__A. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4307, z = 0,7

pdf
SSG7830E   Standard Utgåva 4
R, RR 2024-04-29
PED – piping class MSS__A. Pipelines for metric dimension series, material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7835   Standard Utgåva 4
R, RR 2024-04-29
PED – rörklass MAS__A. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 0,7

pdf
SSG7835E   Standard Utgåva 4
R, RR 2024-04-29
PED – piping class MSS__A. Pipelines for metric dimension series, material 1.4432/1.4404, z=0,7

pdf
SSG7840   Standard Utgåva 3
R, RR 2024-04-29
PED – rörklass ESS__A. Rörledningar för ISO- dimensionsserie, material 1.4307, z = 0,7

pdf
SSG7840E   Standard Utgåva 3
R, RR 2024-04-29
PED – piping class ESS__A. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4307, z = 0,7

pdf
SSG7845   Standard Utgåva 3
R, RR 2024-04-29
PED – rörklass EAS__A. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 0,7

pdf
SSG7845E   Standard Utgåva 3
R, RR 2024-04-29
PED – piping class EAS__A. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 0,7

pdf
SSG7850   Standard Utgåva 3
R, RR 2024-04-29
PED – rörklass ECS__B. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material P235GH, z = 1,0

pdf
SSG7850E   Standard Utgåva 3
R, RR 2024-04-29
PED – piping class ECS__B. Pipelines for ISO dimension series, material P235GH, z=1,0

pdf
SSG7860   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
PED – rörklass MSS__B. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4307, z = 1,0

pdf
SSG7860E   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
PED – piping class MSS__B. Pipelines for metric dimension series, material 1.4307, z = 1,0

pdf
SSG7865   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
PED – rörklass MAS__B. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4432/1.4404 z = 1,0

pdf
SSG7865E   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
PED – pipe class MAS__B. Pipelines for metric dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 1,0

pdf
SSG7870   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
PED – rörklass ESS__B. Rörledningar för ISO- dimensionsserie, material 1.4307, z = 1,0

pdf
SSG7870E   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
PED – piping class ESS__B. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4307, z = 1,0

pdf
SSG7875   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
PED – rörklass EAS__B. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material 1.4432/1.4404, z = 1,0

pdf
SSG7875E   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
PED – piping class EAS__B. Pipelines for ISO dimension series, material 1.4432/1.4404, z = 1,0

pdf
SSG7900   Rapport Utgåva 1
R, RU 2020-04-29
Teknisk rapport – Beräkning av SSG:s rörupphängningar

pdf
SSG7902   Standard Utgåva 4
R 2024-02-12
Anvisningar för lining av cisterner

pdf
SSG7902E   Standard Utgåva 4
R 2024-02-12
Recommendations for lining of tanks

pdf
SSG7903   Standard Utgåva 3
A, M, R 2021-08-20
Trycksatta anordningar – gällande föreskrifter för tillverkning, användning, ombyggnation och reparation

pdf
SSG7903E   Standard Utgåva 3
A, M, R 2021-08-20
Pressurised equipment – provisions for manufacture, use, conversion and repair

pdf
SSG7904   Guide Utgåva 2
R, RR 2023-02-28
Användarhandledning för SSG:s rörklasser enligt PED

pdf
SSG7904E   Guide Utgåva 2
R, RR 2023-02-28
User guide for SSG’s pipe classes according to the PED

pdf
SSG7905   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
Guide för fästelement enligt PED

pdf
SSG7905E   Standard Utgåva 2
R 2024-04-29
Guide for fasteners according to PED

pdf
SSG7906   Standard Utgåva 7
R, RR 2024-04-29
Dokumentförteckning över PED-rörklasser

pdf
SSG7906E   Standard Utgåva 7
R 2024-04-29
Document list of PED pipe classes

pdf
SSG7907   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
Tilläggskrav för svetsade rör och rördelar med styrkefaktor z = 0,7 för att uppfylla kraven i PED 2014/68/EU

pdf
SSG7907E   Standard Utgåva 2
R, RR 2024-04-29
Additional requirements for welded pipes and fittings with weld factor z = 0.7 to comply with the requirements of PED 2014/68/EU

pdf
SSG7908   Guide Utgåva 1
R 2018-05-02
Anvisningar för beräkning och dimensionering av rörsystem

pdf
SSG7908E   Guide Utgåva 1
R 2018-05-02
Recommendations for the design and sizing of pipe systems

pdf
SSG7909   Guide Utgåva 1
R 2021-10-01
Guide till livslängdsjournal för trycksatta anordningar

pdf
SSG7909E   Guide Utgåva 1
R 2021-10-01
Guide to service life journal for pressurised equipment

pdf
SSG7916   Standard Utgåva 1
R 2024-02-06
Checklista: Riskanalys av tryckbärande anordning

pdf
SSG7916E   Standard Utgåva 1
R 2024-02-06
Checklist: Risk analysis of pressurised equipment

pdf
SSG7917   Standard Utgåva 1
R 2024-02-06
Checklista: Riskbedömning för användning av trycksatta anordningar

pdf
SSG7917E   Standard Utgåva 1
R 2024-02-06
Checklist: Risk assessment for use of pressurised equipment