Endast aktuella

Sökresultat för
Alla dokument , Teknikområde=R

298 träffar

pdf
SSG0001   Standard Utgåva 1
B, E, I, M, R, RU, Y, S, U
Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG.

pdf
SSG06-267300-00   Rapport Utgåva 1
R, RU 2013-01-17
Teknisk rapport - Beräkning av SSG rörupphängningar

pdf
SSG1374   Standard Utgåva 3
R, RR 1998-03-01
Datablad. Ringförstärkning av rostfria rör för vakuumsystem

pdf
SSG1374E   Standard Utgåva 2
R, RR 1998-03-01
Data sheet. Reinforcing rings for stainless steel pipes for vacuum systems

pdf
SSG2230   Standard Utgåva 1
E, I, R, S 2008-11-01
Trycksatta anordningar, livscykelbaserad och tvärteknisk standard

pdf
SSG2502   Standard Utgåva 2
E, I, M, R 2017-09-15
Teknisk specifikation. Utrustning

pdf
SSG3255   Standard Utgåva 3
M, MT, R, RR 2016-05-12
Tätningsvattensystem. Anvisningar för utförande

pdf
SSG3255E   Standard Utgåva 3
M, MT, R, RR 2016-05-12
Water seal systems. General layout instructions

pdf
SSG3280   Standard Utgåva 4
M, MT, R, RR 2018-12-05
Planpackningar – rekommendationer för val av material och hantering

pdf
SSG3280E   Standard Utgåva 4
M, MT, R, RR 2018-12-05
Flat gaskets – recommendations for the selection of material and mounting

pdf
SSG4851   Standard Utgåva 6
E, I, M, R 2015-07-02
Samordnad utcheckning av processanläggningar

pdf
SSG4851E   Standard Utgåva 6
E, I, M, R 2015-07-02
Coordinated final inspection of process plants

pdf
SSG5269   Standard Utgåva 5
C, E, I, R 2017-09-28
Symboler för förenklade processflödesscheman.

pdf
SSG5269E   Standard Utgåva 5
C, E, I, R 2017-09-28
Symbols for simplified process flow diagrams

pdf
SSG5270   Standard Utgåva 5
C, E, I, R 2007-05-31
Symboler för processflödesscheman

pdf
SSG5270E   Standard Utgåva 5
C, E, I, R 2007-05-31
Graphic symbols for process flow diagrams

pdf
SSG5274   Standard Utgåva 1
B, E, I, M, R 2004-11-01
Informations- och utbildningsanvisningar till SSG 5275,Identifikationssystem för process and anläggningar

pdf
SSG5274E   Standard Utgåva 1
B, E, I, M, R 2004-11-01
Informations and training instructions for SSG 5275E,Identification system for process and plants

pdf
SSG5275   Standard Utgåva 2
B, E, I, M, R 2015-03-06
Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning

pdf
SSG5275E   Standard Utgåva 2
B, E, I, M, R 2015-03-06
Function based identification system for processes and plants

pdf
SSG5276   Standard Utgåva 4
C, E, I, R 2012-10-23
Koder och symboler för mät- och styrfunktioner i processflödesscheman

pdf
SSG5276E   Standard Utgåva 4
C, E, I, R 2012-10-23
Codes and symbols for measurement and control functions in process flow diagram

pdf
SSG5416   Standard Utgåva 8
I, R 2005-04-01
Processanslutningar

pdf
SSG5416E   Standard Utgåva 8
I, R 2005-04-01
Process connections

pdf
SSG6720   Standard Utgåva 5
B, R 2016-06-07
Rörgenomföring i plåtsandwichelement, plåtvägg, tegelvägg, betongvägg och bjälklag. Principutförande

pdf
SSG6720E   Standard Utgåva 5
B, R 2016-06-07
Pipe penetration through sheet metal sandwich panel, sheet metal walls, brick walls, concrete walls and floors. Typical construction

pdf
SSG7000   Standard Utgåva 4
R, RU 2015-01-27
Rörupphängningar Konstruktionsanvisningar och användningsområde

pdf
SSG7000E   Standard Utgåva 4
R, RU 2015-01-27
Anchorages and supports. Design recommendations for pipelines

pdf
SSG7001   Standard Utgåva 7
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningsdon Symboler och typer

pdf
SSG7001E   Standard Utgåva 7
R, RU 2008-05-01
Anchorages and supports for pipelines. Symbols and types

pdf
SSG7005   Standard Utgåva 7
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningsdon. Typer

pdf
SSG7005E   Standard Utgåva 7
R, RU 2008-05-01
Anchorages and supports for pipelines. Types

pdf
SSG7025   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Pendlar

pdf
SSG7025E   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Hangers

pdf
SSG7026   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Pendel

pdf
SSG7026E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Hanger

pdf
SSG7027   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Pendelöglor

pdf
SSG7027E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Hanger eyelets

pdf
SSG7030   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Balk för upphängningar och styrningar

pdf
SSG7030E   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Beam for supports and guides

pdf
SSG7050   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Fjäderkorg

pdf
SSG7050E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Spring support

pdf
SSG7051   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Tryckfjäder

pdf
SSG7051E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Pressure spring

pdf
SSG7052   Standard Utgåva 5
R, RU 2015-12-17
Rörupphängningselement. Bricka till fjäderkorg

pdf
SSG7052E   Standard Utgåva 5
R, RU 2016-05-13
Pipe support elements. Washer for spring support

pdf
SSG7053   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Bygel till fjäderkorg

pdf
SSG7053E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Stirrup for spring support

pdf
SSG7054   Standard Utgåva 1
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement Distansbricka till typ 8 vid förspänning av fjäder.

pdf
SSG7054E   Standard Utgåva 1
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements Spacer for type 8 when pre-tensioning springs

pdf
SSG7055   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Friktionsförband

pdf
SSG7055E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements.Friction joint

pdf
SSG7075   Standard Utgåva 6
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Rörklammer av stål. Delade

pdf
SSG7075E   Standard Utgåva 6
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Pipe clamp of steel. Split type

pdf
SSG7080   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Fixklammerhalva

pdf
SSG7080E   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Anchorage clamp half

pdf
SSG7100   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Stoppklackar

pdf
SSG7100E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Stop lugs

pdf
SSG7125   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. 3-hålsbricka

pdf
SSG7125E   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. 3 - hole washer

pdf
SSG7130   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Schackel för 3-hålsbricka

pdf
SSG7130E   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Shackle for 3-hole washer

pdf
SSG7131   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Platta för schackel

pdf
SSG7131E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Plate for shackle

pdf
SSG7149   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Glidsko för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max 80 mm isoleringstjocklek

pdf
SSG7149E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Sliding shoe for uninsulated,safety insulated and insulated pipes with max 80 mm insulation thickness

pdf
SSG7151   Standard Utgåva 7
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Glidsko för isolerade rörledningar

pdf
SSG7151E   Standard Utgåva 7
R, RU 2008-05-01
Pipe supports elements. Sliding shoe for insulated pipes

pdf
SSG7155   Standard Utgåva 5
R, RU 2015-12-17
Rörupphängningselement. Avhasningsskydd för glidskor

pdf
SSG7155E   Standard Utgåva 5
R, RU 2016-05-13
Pipe support elements. Retainer for sliding shoes

pdf
SSG7160   Standard Utgåva 6
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Axialstopp

pdf
SSG7160E   Standard Utgåva 6
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Axial stop

pdf
SSG7175   Standard Utgåva 6
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Underdel till flexibelt stöd

pdf
SSG7175E   Standard Utgåva 6
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Bottom part of flexible support

pdf
SSG7176   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Underdel till flexibelt stöd

pdf
SSG7176E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Bottom part of flexible support

pdf
SSG7177   Standard Utgåva 7
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Underdel till stöd

pdf
SSG7177E   Standard Utgåva 7
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Bottom part of flexible support

pdf
SSG7178   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Stöd i rörböj

pdf
SSG7178E   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Support in pipe bends

pdf
SSG7179   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Bottenplatta till stöd för rörböj

pdf
SSG7179E   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Bottom plate for pipe bend support

pdf
SSG7250   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningsdon. Pendelavstånd i rörupphängningsdon

pdf
SSG7250E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Hanger spacer in pipe support elements

pdf
SSG7260   Standard Utgåva 6
R, RU 2008-05-01
Rekommenderade centrumavstånd för rörledningar

pdf
SSG7260E   Standard Utgåva 6
R, RU 2008-05-01
Recommended distance between hanger centres

pdf
SSG7270   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Max stödavstånd för inomhus och utomhus förlagda rörledningar

pdf
SSG7270E   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Max. distance between supports for pipes laid indoors and outdoor

pdf
SSG7350   Standard Utgåva 3
M, R 2018-11-16
Pumpuppställningar

pdf
SSG7350E   Standard Utgåva 3
M, R 2018-11-16
Pump installation

pdf
SSG7355   Standard Utgåva 2
M, MT, R 2016-05-12
Centrifugalpumpar. Rekommendationer för val av material och axeltätningsarrangemang

pdf
SSG7355E   Standard Utgåva 2
M, MT, R 2016-05-12
Centrifugal pumps. Recommendations for the selection of materials and shaft seal arrangements

pdf
SSG7360   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-02-01
Blindfläns. DIN 2527B. Kolstål. PN 10

pdf
SSG7360E   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-02-01
Blind flange. DIN 2527B. Carbon steel. PN 10

pdf
SSG7361   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-02-01
Blindfläns. DIN 2527B. Kolstål. PN 16

pdf
SSG7361E   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-02-01
Blind flange. DIN 2527B. Carbon steel. PN 16

pdf
SSG7362   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-02-01
Blindfläns. DIN 2527B. Kolstål. PN 25

pdf
SSG7362E   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-02-01
Blind flange. DIN 2527B. Carbon steel. PN 25

pdf
SSG7364   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-07-07
Vinkelstångskrage. Metriska dimensioner (ID). PN 10L (lågt tryck), PED

pdf
SSG7364E   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-06-20
Angle steel collar. Metric dimensions (ID) PN10L (low pressure), PED

pdf
SSG7376   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-07-07
Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 10L (lågt tryck)

pdf
SSG7376E   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-06-20
Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 10L (low pressure)

pdf
SSG7377   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 10

pdf
SSG7377E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 10

pdf
SSG7378   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 16

pdf
SSG7378E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 16

pdf
SSG7379   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 25

pdf
SSG7379E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 25

pdf
SSG7380   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blindfläns. ISO och ID-dimensioner. PN 40

pdf
SSG7380E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blind flange. ISO and ID-dimensions. PN 40

pdf
SSG7384   Standard Utgåva 2
R, RR 2001-12-01
Lösfläns för GAP-skarvhylsor. Varmförzinkad. PN 10 (ersätter SSG 1384)

pdf
SSG7384E   Standard Utgåva 2
R, RR 2001-12-01
Loose flanges for GRP jointing sleeves. Hot dip zinc coated. PN 10 (supersedes SSG 1384E)

pdf
SSG7386   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blindspade. ISO och ID-dimensioner. PN 10

pdf
SSG7386E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blind spade. ISO and ID dimensions. PN 10

pdf
SSG7387   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blindspade. ISO och ID-dimensioner. PN 16

pdf
SSG7387E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blind spade. ISO and ID dimensions. PN 16

pdf
SSG7388   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blindspade. ISO och ID-dimensioner. PN 25

pdf
SSG7388E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blind spade. ISO and ID dimensions. PN 25.

pdf
SSG7389   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blindspade. ISO och ID-dimensioner. PN 40

pdf
SSG7389E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Blind spade. ISO and ID dimensions. PN 40.

pdf
SSG7390   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-12-11
Gängade rördelar. Rostfritt stål (ersätter SSG 1390)

pdf
SSG7390E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-12-11
Threaded pipe fittings. Stainless steel (supersedes SSG 1390E)

pdf
SSG7391   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-12-11
Svetsade gängrör. Rostfritt stål (ersätter SSG 1391)

pdf
SSG7391E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-12-11
Welded tubes suitable for screwing. Stainless steel (supersedes SSG 1391E)

pdf
SSG7392   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
T-rör. Metriska dimensioner (ID). Special T-rör (SP1) enligt PED-rörklasser. Rostfritt material

pdf
SSG7392E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-11-01
Tees. Metric dimensions (ID). Special tees (SP1) as per PED pipe classes. Non-corrosive materials

pdf
SSG7394   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-07-07
Förstärkningsplåt för avgreningar. Metriska dimensioner, ID. Avgrening typ RP enligt PED-rörklasser. Rostfritt material

pdf
SSG7394E   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-06-20
Reinforcement plates for branches. Metric dimensions, ID. Branch type RP according to PED pipe classes. Non- corrosive materials

pdf
SSG7395   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-07-07
Förstärkningsplåt för avgreningar. ISO dimensioner. Avgrening typ RP enligt PED-rörklasser. Rostfritt material.

pdf
SSG7395E   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-06-20
Reinforcement plate for branches. ISO dimensions. Branch type RP according to PED pipe classes Non-corrosive material

pdf
SSG7400   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
T-Rör. ISO-dimensioner. Special T-Rör (SP) enligt PED-Rörklasser. Dimensioner som ej ingår i ISO 5251

pdf
SSG7400E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-02-20
Tees. ISO dimensions. Special tees (SP) as per PED pipe classes. Dimensions not within ISO 5251

pdf
SSG7464   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-07-07
Vinkelstångskrage. ISO dimensioner. PN 10L (lågt tryck), PED

pdf
SSG7464E   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-06-20
Angle steel collar. ISO dimensions. PN 10L (low pressure), PED

pdf
SSG7465   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Svetsring med krage. ISO-dimensioner PN 10, PED

pdf
SSG7465E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Welding ring with collar. ISO-dimensions PN 10, PED

pdf
SSG7466   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Svetsring med krage. ISO-dimensioner PN 16, PED

pdf
SSG7466E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Welding ring with collar. ISO-dimensions PN 16, PED

pdf
SSG7467   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Svetsring med krage. ISO-dimensioner PN 25, PED

pdf
SSG7467E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Welding ring with collar. ISO-dimensions PN 25, PED

pdf
SSG7468   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Svetsring med krage. ISO-dimensioner PN 40, PED

pdf
SSG7468E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Welding ring with collar. ISO-dimensions PN 40, PED

pdf
SSG7480   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-07-07
Lösfläns för vinkelstångskragar. Varmförzinkad. Metriska och ISO-dimensioner. PN 10L (lågt tryck), PED.

pdf
SSG7480E   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-06-20
Loose flange for angle steel collar. Hot-dip galvanized. Metric and ISO dimensions. PN 10L (low pressure), PED

pdf
SSG7481   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. ISO-dimensioner. PN 10, PED

pdf
SSG7481E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Loose flange for welding ring with collar. Hot-dipped galvanised. ISO dimensions, PN 10, PED

pdf
SSG7482   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. ISO-dimensiner. PN 16, PED

pdf
SSG7482E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Loose flange for welding ring with collar. Hot-dipped galvanised. ISO dimensions, PN 16, PED

pdf
SSG7483   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. ISO-dimensioner. PN 25, PED

pdf
SSG7483E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Loose flange for welding ring with collar. Hot-dipped galvanised. ISO dimensions PN 25, PED

pdf
SSG7485   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. ISO-dimensioner. PN 40, PED

pdf
SSG7485E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Loose flange for welding ring with collar. Hot-dipped galvanised. ISO dimensions PN 40, PED

pdf
SSG7525   Standard Utgåva 1
R, RV 2000-12-01
Anvisningar för val av ångfällor (ersätter SSG 1425)

pdf
SSG7525E   Standard Utgåva 1
R, RV 2003-11-01
Recommendations regarding the selection of steam traps (supersedes SSG 1425E)

pdf
SSG7527   Standard Utgåva 1
R, RV 2017-10-04
Anvisningar för montage av ångfällor samt utförande av ånguttag. (ersätter SSG 1427)

pdf
SSG7527E   Standard Utgåva 1
R, RV 2017-10-04
Instructions for the installation of steam traps and the construction of steam draw-off points. (supersedes SSG 1427E)

pdf
SSG7531   Standard Utgåva 2
R, RV 2017-01-18
Ventiler

pdf
SSG7531E   Standard Utgåva 2
R, RV 2017-01-18
Valves

pdf
SSG7571   Standard Utgåva 6
R, RR 2016-06-30
Märkning av gas- och vätskeinstallationer

pdf
SSG7571E   Standard Utgåva 6
R, RR 2016-06-30
Labelling of gas and liquid installations

pdf
SSG7572   Standard Utgåva 2
R, RR 2017-10-04
Märkning av trycksatta anordningar vid tillverkning

pdf
SSG7572E   Standard Utgåva 2
R, RR 2017-10-04
Marking of pressure equipment during manufacturing

pdf
SSG7591   Standard Utgåva 4
R, RR 2015-06-23
Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, vissa rökkanaler o d samt behållare

pdf
SSG7591E   Standard Utgåva 4
R, RR 2015-10-05
Insulation of pipelines, ventilation ducts, certain smoke flues etc and storage tanks

pdf
SSG7595   Standard Utgåva 3
R, RR 2009-01-28
Isolering av rörledningar. Detaljutföranden

pdf
SSG7595E   Standard Utgåva 3
R, RR 2009-01-28
Insulation of pipelines. Constructional details

pdf
SSG7596   Standard Utgåva 3
R, RR 2009-01-28
Isolering av cisterner, torn och tankar. Detaljutföranden

pdf
SSG7596E   Standard Utgåva 3
R, RR 2009-01-28
Insulation of tanks and towers. Constructional details

pdf
SSG7640   Standard Utgåva 1
R 2001-11-01
Allmänna tekniska bestämmelser vid rörledningsentreprenader (ersätter SSG 1640)

pdf
SSG7640E   Standard Utgåva 1
R 2003-11-01
General technical regulations for pipework contracts (supersedes SSG 1640).

pdf
SSG7642   Standard Utgåva 1
R 2015-01-09
Allmänna tekniska bestämmelser för tillverkning och montage av svetsade öppna torn/cisterner

pdf
SSG7642E   Standard Utgåva 1
R 2015-02-12
General technical regulations for the manufacture and installation of welded open towers/tanks

pdf
SSG7645   Standard Utgåva 3
R 2009-01-28
Allmänna tekniska bestämmelser vid rörisoleringsentreprenader o dyl

pdf
SSG7645E   Standard Utgåva 3
R 2009-01-28
General technical conditions in connection with piping insulation contracts etc

pdf
SSG7650   Standard Utgåva 5
R 2019-06-14
Rörsystem – anvisningar för val av material och komponenter samt klassning och kontroll

pdf
SSG7650E   Standard Utgåva 5
R 2019-06-14
Piping – recommendations for the selection, classification and inspection of materials and components

pdf
SSG7670   Standard Utgåva 2
R 2017-09-29
Allmänna tekniska bestämmelser för tillverkning och leverans av torn/cisterner i armerad plast

pdf
SSG7670E   Standard Utgåva 2
R 2017-09-29
General technical regulations for the manufacture and delivery of towers/cisterns in reinforced plastic

pdf
SSG7680   Standard Utgåva 2
R 2018-12-03
Cisterner - Konstruktionsdetaljer. Översikt (ersätter SSG 1680)

pdf
SSG7680E   Standard Utgåva 2
R 2018-12-03
Storage Tanks - Constructional Details. Overview

pdf
SSG7681   Standard Utgåva 3
R 2018-12-05
Rörstuts i mantel vid öppen cistern av kolstål

pdf
SSG7681E   Standard Utgåva 3
R 2018-12-05
Connection piece in shell of open steel storage tank

pdf
SSG7682   Standard Utgåva 3
R 2018-12-05
Rörstuts i tak vid öppen cistern av kolstål

pdf
SSG7682E   Standard Utgåva 3
R 2018-12-05
Connection piece in roof of open steel tank

pdf
SSG7683   Standard Utgåva 3
R 2018-12-06
Rörstuts i mantel vid öppen cistern av rostfritt/syrafast stål

pdf
SSG7683E   Standard Utgåva 3
R 2018-12-06
Connection piece in shell of open stainless/acid resistant steel storage tank

pdf
SSG7684   Standard Utgåva 3
R 2018-12-06
Rörstuts i tak vid öppen cistern av rostfritt/syrafast stål

pdf
SSG7684E   Standard Utgåva 3
R 2018-12-06
Connection piece in roof of open stainless/acid resistant steel storage tank

pdf
SSG7685   Standard Utgåva 3
R 2018-12-06
Avluftning av cistern av kolstål

pdf
SSG7685E   Standard Utgåva 3
R 2018-12-06
Venting of steel tanks

pdf
SSG7686   Standard Utgåva 3
R 2018-12-06
Avluftning vid cistern av rostfritt/syrafast stål

pdf
SSG7686E   Standard Utgåva 3
R 2018-12-06
Venting of stainless/acid resistant steel storage tanks

pdf
SSG7688   Standard Utgåva 3
R 2018-12-06
Bottentömning vid öppen cistern av kolstål

pdf
SSG7688E   Standard Utgåva 3
R 2018-12-06
Bottom drainage of open steel tanks

pdf
SSG7690   Standard Utgåva 3
R 2018-12-07
Bottentömning vid cistern av rostfritt/syrafast stål

pdf
SSG7690E   Standard Utgåva 3
R 2018-12-07
Bottom drainage of stainless/acid resistant steel tanks

pdf
SSG7692   Standard Utgåva 3
R 2018-12-07
Bräddavlopp vid cisterner av kolstål

pdf
SSG7692E   Standard Utgåva 3
R 2018-12-07
Overflow for steel tanks

pdf
SSG7693   Standard Utgåva 3
R 2018-12-07
Bräddavlopp vid cisterner av rostfritt/syrafast stål

pdf
SSG7693E   Standard Utgåva 3
R 2018-12-07
Overflow for stainless/acid resistant steel tanks

pdf
SSG7695   Standard Utgåva 3
R 2018-12-07
Inspektionslucka i cisterntak vid cistern av rostfritt/syrafast stål

pdf
SSG7695E   Standard Utgåva 3
R 2018-12-07
Inspection hatch in tank roof on stainless/acid resistant steel tanks

pdf
SSG7696   Standard Utgåva 3
R 2018-12-07
Manlucka i mantel vid tank/cistern av kolstål

pdf
SSG7696E   Standard Utgåva 3
R 2018-12-07
Manhole in shell of steel tank

pdf
SSG7698   Standard Utgåva 3
R 2018-12-07
Manlucka i mantel vid tank/cistern av rostfritt/syrafast stål

pdf
SSG7698E   Standard Utgåva 3
R 2018-12-07
Manhole in shell of stainless/acid resistant steel tank

pdf
SSG7701   Standard Utgåva 2
R 2018-12-06
Dävert för manlucka (ersätter SSG 1701)

pdf
SSG7701E   Standard Utgåva 2
R 2018-12-06
Divet for manhole

pdf
SSG7703   Standard Utgåva 2
R 2018-12-03
Infästning av räcke vid cisterntak (ersätter SSG 1703)

pdf
SSG7703E   Standard Utgåva 2
R 2018-12-03
Attachment of balustrade on tank roof

pdf
SSG7704   Standard Utgåva 2
R 2018-12-03
Infästning av plattform mot cisterntak (ersätter SSG 1704)

pdf
SSG7704E   Standard Utgåva 2
R 2018-12-03
Attachment of platform on tank roof

pdf
SSG7705   Standard Utgåva 2
R 2018-12-03
Cisternförankring i fundament (ersätter SSG 1705)

pdf
SSG7705E   Standard Utgåva 2
R 2018-12-03
Anchoring of tank on foundation

pdf
SSG7800   Standard Utgåva 1
R, RR 2001-12-01
Kemikaliebeständiga glasfiberarmerade rör och rördelar av omättad esterplast för processledningar. GAP-rör och rördelar. Allmänna Fordringar. (ersätter SSG 1800)

pdf
SSG7800E   Standard Utgåva 1
R, RR 2003-11-01
Chem.resist. glass fibre reinforced pipes of unsaturated ester plastic for process piping. GRP pipes and pipe fittings. General requirements. (supersedes SSG 1800E)

pdf
SSG7801   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Rör av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rör. (ersätter SSG 1801)

pdf
SSG7801E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Piping of chemical-resistant, glass-fibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipes. (supersedes SSG 1801)

pdf
SSG7805   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Rördelar för processledningar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast. Översikt. (ersätter SSG 1805)

pdf
SSG7805E   Standard Utgåva 1
R, RR 2017-09-29
Piping fittings of chemical-resistant, glass fibre reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. Survey. (supersedes SSG 1805E)

pdf
SSG7806   Standard Utgåva 1
R, RR 2001-12-01
Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Rörböj. (ersätter SSG 1806)

pdf
SSG7806E   Standard Utgåva 1
R, RR 2003-11-01
Piping of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP fittings. Pipe bends. (supersedes SSG 1806E)

pdf
SSG7807   Standard Utgåva 1
R, RR 2001-12-01
Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. T-rör. (ersätter SSG 1807)

pdf
SSG7807E   Standard Utgåva 1
R, RR 2003-11-01
Pipe fittings of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes.GRP pipe fittings. Tees. (supersedes SSG 1807E)

pdf
SSG7808   Standard Utgåva 1
R, RR 2001-12-01
Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Kon. (ersätter SSG 1808)

pdf
SSG7808E   Standard Utgåva 1
R, RR 2003-11-01
Pipe fittings of chemical-resistant, glassfibre-reinforced, unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipe fittings. Tapers. (supersedes SSG 1808E)

pdf
SSG7809   Standard Utgåva 1
R, RR 2001-12-01
Rördelar av kem.best. Glasf.arm. omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Skarvhylsa med krage. PN6, PN10 och PN16. (ersätter SSG 1809)

pdf
SSG7809E   Standard Utgåva 1
R, RR 2003-11-09
Pipe fittings of chem.resist. Glassf.reinf. unsaturated ester plastic for process pipes. GRP. Connection sleeve with collar. PN6, PN10 and PN16. (supersedes SSG 1809E)

pdf
SSG7810   Standard Utgåva 1
R, RR 2001-12-01
Rördelar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast för processledningar. GAP-rördelar. Skarvhylsa med fläns. PN10/1. (ersätter SSG 1810)

pdf
SSG7810E   Standard Utgåva 1
R, RR 2003-11-01
Pipe fittings of chem.resist. Glassf.reinf. unsaturated ester plastic for process pipes. GRP pipe fittings. Connection sleeve with flange. PN 10/1. (supersedes SSG 1810E)

pdf
SSG7821   Standard Utgåva 2
R, RR 2011-07-07
Tryck och temperaturgränser för rörklass PN 10, PN 16, PN 25 och PN 40 enligt flänsstandard SS-EN 1092-1:2001 samt PN 10L

pdf
SSG7821E   Standard Utgåva 2
R, RR 2011-06-20
Pressure and temperature ratings for pipe class PN 10, PN 16, PN 25 and PN 40 as per flange standard SS-EN 1092-1:2001 and PN 10L

pdf
SSG7822   Standard Utgåva 2
R, RR 2011-07-08
Tryck och temperaturgränser för rörklass DCS10A, DCS16A och DCS25A enligt flänsstandard SS-EN 1092-1:2001

pdf
SSG7822E   Standard Utgåva 2
R, RR 2011-06-20
Pressure and temperature ratings for pipe class DCS10A, DCS16A and DCS25A as per flange standard SS-EN 1092-1:2001

pdf
SSG7827   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-03-01
Provtryck för tryckklasserna PN 10, PN 16 och PN 25. Material kolstål, P235GH

pdf
SSG7827E   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-03-01
Test pressure for pressure classes PN 10, PN 16 and PN 25. Carbon steel, P235GH

pdf
SSG7828   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
Max provtryck för tryckklasserna PN 10L, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 för material rostfritt stål (SS) och syrafast stål (AS)

pdf
SSG7828E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
Max test pressure for pressure classes PN 10L, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 for stainless steel (SS) and acid-resistant steel (AS)

pdf
SSG7829   Standard Utgåva 3
R, RR 2011-07-08
PED-Rörklasser - sammanställning

pdf
SSG7829E   Standard Utgåva 3
R, RR 2011-06-20
PED pipe classes - list

pdf
SSG7830   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED – rörklass MSS10L. Rörledningar för låga tryck. Metrisk dimensionsserie, PN 10L, Material 1.4307, z=0.7.

pdf
SSG7830E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED – pipe class MSS10L. Low pressure. Metric dimension series, PN 10L, Material 1.4307, z=0.7.

pdf
SSG7831   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED - rörklass MSS10A. Metrisk dimensionsserie, PN 10, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7831E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED - pipe class MSS10A. Metric dimension series, PN 10, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7832   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED - Rörklass MSS16A. Metrisk dimensionsserie, PN 16, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7832E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED - pipe class MSS16A. Metric dimension series, PN 16, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7833   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED - Rörklass MSS25A. Metrisk dimensionsserie, PN 25, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7833E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED - pipe class MSS25A. Metric dimension series, PN 25, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7834   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED - Rörklass MSS40A. Metrisk dimensionsserie, PN 40, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7834E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED - pipe class MSS40A. Metric dimension series, PN 40, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7835   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED – rörklass MAS10L. Rörledningar för låga tryck. Metrisk dimensionsserie, PN 10L, Material 1.4432/1.4404, z=0.7.

pdf
SSG7835E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED – pipe class MAS10L. Low pressure. Metric dimension series, PN 10L, Material 1.4432/1.4404, z=0.7.

pdf
SSG7836   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED - rörklass MAS10A. Metrisk dimensionsserie, PN 10, Material 1.4432/1.4404, z=0,7

pdf
SSG7836E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED - pipe class MAS10A. Metric dimension series, PN 10, Material 1.4432/1.4404, z=0,7

pdf
SSG7837   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED - rörklass MAS16A. Metrisk dimensionsserie, PN 16, Material 1.4432/1.4404, z=0,7

pdf
SSG7837E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED - pipe class MAS16A. Metric dimension series, PN 16, Material 1.4432/1.4404, z=0,7

pdf
SSG7838   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED - rörklass MAS25A. Metrisk dimensionsserie, PN 25, Material 1.4432/1.4404, z=0,7

pdf
SSG7838E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED - pipe class MAS25A. Metric dimension series, PN 25, Material 1.4432/1.4404, z=0,7

pdf
SSG7839   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-09
PED - rörklass MAS40A. Metrisk dimensionsserie, PN 40, Material 1.4432/1.4404, z=0,7

pdf
SSG7839E   Standard Utgåva 2
R, RR 2013-04-19
PED - pipe class MAS40A. Metric dimension series, PN 40, Material 1.4432/1.4404, z=0,7

pdf
SSG7840   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-06-20
PED - rörklass ESS10L. Rörledningar för låga tryck. ISO dimensionsserie, PN 10L, Material 1.4307, z=0.7.

pdf
SSG7840E   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-07-08
PED - Pipe Class ESS10L. Low pressure. ISO dimension series, PN 10L, Material 1.4307, z=0.7.

pdf
SSG7841   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
PED-Rörklass ESS10A. ISO-dimensionsserie, PN 10, Material 1.4307, Z=0,7

pdf
SSG7841E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
PED - pipe class ESS10A. ISO dimension series, PN 10, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7842   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
PED-Rörklasser ESS16A. ISO dimensionsserie, PN 16, Material 1.4307, Z=0,7

pdf
SSG7842E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
PED - pipe class ESS16A. ISO dimension series, PN 16, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7843   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED-Rörklasser ESS25A. ISO dimensionsserie, PN 25, Material 1.4307, Z=0,7

pdf
SSG7843E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED - pipe class ESS25A. ISO dimension series, PN 25, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7844   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED-Rörklasser ESS40A. ISO dimensionsserie, PN 40, Material 1.4307, Z=0,7

pdf
SSG7844E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED - pipe class ESS40A. ISO dimension series, PN 40, Material 1.4307, z=0,7

pdf
SSG7845   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-06-20
PED - rörklass EAS10L. Rörledningar för låga tryck. ISO dimensionsserie, PN 10L, Material 1.4432, z=0.7.

pdf
SSG7845E   Standard Utgåva 1
R, RR 2011-07-08
PED - Pipe Class EAS10L. Low pressure. ISO dimension series, PN 10L, Material 1.4432, z=0.7.

pdf
SSG7846   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
PED-Rörklass EAS10A. ISO-dimensionsserie, PN 10, Material 1.4432, Z=0,7

pdf
SSG7846E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
PED - pipe class EAS10A. ISO dimension series, PN 10, Material 1.4432, z=0,7

pdf
SSG7847   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED-Rörklass EAS16A. ISO-dimensionsserie, PN 16, Material 1.4432, Z=0,7

pdf
SSG7847E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED - pipe class EAS16A. ISO dimension series, PN 16, Material 1.4432, z=0,7

pdf
SSG7848   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED-Rörklass EAS25A. ISO-dimensionsserie, PN 25, Material 1.4432, Z=0,7

pdf
SSG7848E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED - pipe class EAS25A. ISO dimension series, PN 25, Material 1.4432, z=0,7

pdf
SSG7849   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED-Rörklass EAS40A. ISO-dimensionsserie, PN 40, Material 1.4432, Z=0,7

pdf
SSG7849E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-06-02
PED - pipe class EAS40A. ISO dimension series, PN 40, Material 1.4432, z=0,7

pdf
SSG7850   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-03-01
PED - Rörklass DCS10A. DIN dimensionsserie, PN 10, Material P235GH, z=0,7

pdf
SSG7850E   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-03-01
PED - pipe class DCS10A. DIN dimension series, PN 10, Material P235GH, z=0,7

pdf
SSG7851   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-03-01
PED - Rörklass DCS16A. DIN dimensionsserie, PN 16, Material P235GH, z=0,7

pdf
SSG7851E   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-03-01
PED - pipe class DCS16A. DIN dimension series, PN 16, Material P235GH, z=0,7

pdf
SSG7852   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-03-01
PED - Rörklass DCS25A. DIN dimensionsserie, PN 25, Material P235GH, z=0,7

pdf
SSG7852E   Standard Utgåva 1
R, RR 2010-03-01
PED - pipe class DCS25A. DIN dimension series, PN 25, Material P235GH, z=0,7

pdf
SSG7902   Standard Utgåva 3
R 2015-01-07
Lining av cisterner. Anvisningar för utförande.

pdf
SSG7902E   Standard Utgåva 3
R 2015-02-13
Lining of tanks. Instructions for installation

pdf
SSG7903   Standard Utgåva 2
A, M, R 2009-06-01
Anvisningar för projektering, upphandling, tillverkning och drift av trycksatta anordningar samt krav på dokumentation

pdf
SSG7903E   Standard Utgåva 2
A, M, R 2009-06-01
Directions for design, procurement, manufacturing and operation of pressurised equipment and documentation requirements

pdf
SSG7904   Rapport Utgåva 1
R, RR 2011-07-04
Användarhandledning för SSGs rörklasser enligt PED. (EUs direktiv om tryckbärande anordningar, 97/23/EG)

pdf
SSG7904E   Rapport Utgåva 1
R, RR 2011-07-04
User Guide for SSG’s Pipe Classes according to the PED

pdf
SSG7905E   Standard Utgåva 1
R 2009-02-20
Particular Material Appraisal - Fasteners. Property class 8.8 according to ISO 898-1 and ISO 898-2

pdf
SSG7906   Standard Utgåva 5
R, RR 2013-04-10
Dokumentförteckning över PED_Rörklasser

pdf
SSG7907   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
Tilläggskrav för svetsade rör och rördelar med styrkefaktor z=0,7 för att uppfylla kraven i AFS 1999:4 (Directive 97/23/EC)

pdf
SSG7907E   Standard Utgåva 1
R, RR 2009-05-14
Additional requirement for welded pipes and fittings with weld factor z=0.7 to comply with the requirements of AFS 1999:4 (Directive 97/23/EC)

pdf
SSG7908   Guide Utgåva 1
R 2018-05-02
Anvisningar för beräkning och dimensionering av rörsystem

pdf
SSG7908E   Guide Utgåva 1
R 2018-05-02
Recommendations for the design and sizing of pipe systems