SSG7151E

Titel

Pipe support elements – sliding shoe for insulated pipelines

Orientering

This standard provides recommendations concerning sliding shoes for insulated pipelines, used for sliding supports, guides and anchorages made in accordance with SSG 7005E – types 11B, 12B, 13B, 14B, 15B and 36B.
In uninsulated or protective insulated pipelines, sliding shoes are used in accordance with SSG 7149E. When choosing a sliding shoe, also refer to SSG 7005E section 2.3.

SSG-nummer
SSG7151E
Aktuell utgåva
9
Publicerad
2021-12-16
Granskad
2021-12-16
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RU
Teknikgrupper
R7 - Rörupphängningar
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7151E.

Filer

7151E_9.pdf Huvuddokument 1220 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor