SSG7151E

Titel

Pipe supports elements - sliding shoe for insulated pipelines

Orientering

This standard provides recommendations concerning sliding shoes for insulated pipelines, used for sliding support, guides and anchorages done in accordance with SSG 7005E – Types 11B, 12B, 13B, 14B, 15B and 36B.
In uninsulated or protective insulated pipelines, sliding shoes are used in accordance with SSG 7149E. When choosing the sliding shoe, refer also to SSG 7005E section 2.3.

SSG-nummer
SSG7151E
Aktuell utgåva
8
Publicerad
2020-04-29
Granskad
2020-04-29
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RU
Teknikgrupper
R7 - Rörupphängningar
Typ
Standard
Pris
830 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7151E.

Filer

7151E_8.pdf Huvuddokument 830 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor