Endast aktuella

Sökresultat för
Alla dokument , Teknikområde=U

26 träffar

pdf
SSG0001   Standard Utgåva 1
A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG.

pdf
SSG0001E   Standard Utgåva 1
A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP 1901-01-01
Purpose, interpretation and application of the document published by SSG.

pdf
SSG2000   Guide Utgåva 4
U 2020-05-19
Driftstatistik vid massa- och pappersindustrin

pdf
SSG2000E   Guide Utgåva 4
U 2020-05-19
Operating statistics in the pulp and paper industry

pdf
SSG2001   Guide Utgåva 5
U 2020-06-26
Underhållseffektivitet, terminologi och nyckeltal

pdf
SSG2001E   Guide Utgåva 5
U 2020-06-26
Maintenance efficiency, terminology and key performance indicators.

pdf
SSG2002   Guide Utgåva 1
U 2015-11-04
Stöd för införande av operatörsunderhåll.

pdf
SSG2002E   Guide Utgåva 1
U 2015-11-04
Guide for Introducing Operator Maintenance

pdf
SSG2004   Guide Utgåva 1
U 2023-04-05
Målstyrning med ledande nyckeltal – förslag på nyckeltal och metodik för att skapa egna

pdf
SSG2004E   Guide Utgåva 1
U 2023-04-05
Management by objectives with leading key performance indicators – KPI suggestions and methodology for creating your own

pdf
SSG2005   Guide Utgåva 1
U 2015-12-07
Kritikalitetsanalys, införande och upprätthållande, för tekniska enheter

pdf
SSG2005E   Guide Utgåva 1
U 2015-12-07
Criticality Analysis, implementation and upholding, for technical items

pdf
SSG2008   Guide Utgåva 1
U 2017-03-22
Grundorsaksanalys

pdf
SSG2008E   Guide Utgåva 1
U 2017-03-22
Root Cause Analysis

pdf
SSG2010   Standard Utgåva 1
U 2019-07-31
Definitioner för reservdelar och förbrukningsmateriel

pdf
SSG2010E   Standard Utgåva 1
U 2019-07-31
Definitions for spare parts and consumables

pdf
SSG2011   Guide Utgåva 1
U 2019-11-15
Optimering av förråd

pdf
SSG2011E   Guide Utgåva 1
U 2019-11-15
Optimisation of storage

pdf
SSG2015   Standard Utgåva 1
U 2019-06-18
Förenklad LCC/LCP-kalkyl

pdf
SSG2015E   Standard Utgåva 1
U 2019-06-18
Simplified LCC/LCP calculation

pdf
SSG2017   Guide Utgåva 1
U 2022-06-30
Bedömning av underhållsmässighet

pdf
SSG2017E   Guide Utgåva 1
U 2023-11-14
Assessment of maintainability

pdf
SSG2901   Guide Utgåva 2
U 2020-06-18
Rekommendation av klassningskoder för registrering i underhållssystem

pdf
SSG2901E   Guide Utgåva 2
U 2020-06-18
Recommendation of classification codes for registration in maintenance systems

pdf
SSG3050   Guide Utgåva 1
B, M, R, U 2023-11-14
Guide för svetskrav – svensk industris gemensamma tolkningar och riktlinjer

pdf
SSG3050E   Guide Utgåva 1
B, M, R, U 2023-11-14
Welding Requirements Guide – Swedish industry’s common interpretations and guidelines