Endast aktuella

Sökresultat för
Alla dokument , Teknikområde=U

17 träffar

pdf
SSG0001   Standard Utgåva 1
B, E, I, M, R, RU, Y, S, U
Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG.

pdf
SSG2000   Standard Utgåva 3
U 1997-02-01
Driftstatistik vid massa- och pappersindustrin

pdf
SSG2000D   Standard Utgåva 3
U 1997-02-01
Betriebsstatistik der Halbstoff- und Papierindustrie

pdf
SSG2000E   Standard Utgåva 3
U 1997-02-01
Operating statistics in the pulp and paper industry

pdf
SSG2001   Standard Utgåva 4
U 2015-09-25
Underhållseffektivitet, terminologi och nyckeltal

pdf
SSG2001E   Standard Utgåva 4
U 2015-09-25
Maintenance efficiency, terminology and key indicators.

pdf
SSG2002   Guide Utgåva 1
U 2015-11-04
Stöd för införande av operatörsunderhåll.

pdf
SSG2002E   Guide Utgåva 1
U 2015-11-04
Guide for Introducing Operator Maintenance

pdf
SSG2005   Guide Utgåva 1
U 2015-12-07
Kritikalitetsanalys, införande och upprätthållande, för tekniska enheter

pdf
SSG2005E   Guide Utgåva 1
U 2015-12-07
Criticality Analysis, implementation and upholding, for technical items

pdf
SSG2008   Guide Utgåva 1
U 2017-06-01
Grundorsaksanalys

pdf
SSG2008E   Guide Utgåva 1
U 2017-06-01
Root Cause Analysis

pdf
SSG2010   Standard Utgåva 1
U 2019-07-31
Definitioner för reservdelar och förbrukningsmateriel

pdf
SSG2010E   Standard Utgåva 1
U 2019-07-31
Definitions for spare parts and consumables

pdf
SSG2015   Standard Utgåva 1
U
Förenklad LCC/LCP-kalkyl

pdf
SSG2015E   Standard Utgåva 1
U
Simplified LCC/LCP calculation

pdf
SSG2901   Rapport Utgåva 1
U 2013-12-19
Rekommendation av klassningskoder för registrering i underhållssystem