SSG2015

Titel

Förenklad LCC/LCP-kalkyl

Orientering

Svensk version. För den internationella standarden med valutaval, se den engelska versionen SSG 2015E.
Standarden innehåller två beräkningsfiler. Den ena för beräkning och den andra för inhämtning av data från Leverantör. Leverantörsformuläret finns gratis för nedladdning som Bilaga.
Kalkylen är avsedd för att beräkna den mest lämpliga investeringen utifrån ett livscykelperspektiv där totalkostnad, vinst och miljömässighet vägs in. Upp till fem jämförelser på liknande objekt/enheter kan göras. Kalkylen är begränsad till utrustning som individuellt kan beskrivas och beaktas. Exempelvis jämföra pumpar eller truckar eller separata processavsnitt mot varandra. Resultaten kan vara ett stöd i budgetunderlag för att exempelvis påvisa underhållskostnader över tid.

SSG-nummer
SSG2015
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2019-06-18
Granskad
2019-06-18
Status
Aktuell
Teknikområden
U
Teknikgrupper
A4 - Allmänna leveransbestämmelser, M10 - Kontrollblanketter, Tekniska specifikationer
Typ
Standard
Pris
2700 kr

Ansvarig kommitté

Filer

2015_1.xlsx Huvuddokument 2700 kr
2015B1_1 .xlsx Redigerbar bilaga

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.