Endast aktuella

Sökresultat för
Alla dokument , Teknikområde=Y

60 träffar

pdf
SSG0001   Standard Utgåva 1
A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG.

pdf
SSG0001E   Standard Utgåva 1
A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
Purpose, interpretation and application of the document published by SSG.

pdf
SSG1000   Standard Utgåva 13
Y 2020-11-25
Projektering och upphandling av ytskydd genom målning – allmänna bestämmelser

pdf
SSG1000E   Standard Utgåva 13
Y 2020-11-25
Design and procurement of protective paint system – general regulations

pdf
SSG1001   Guide Utgåva 5
B, Y 2019-11-19
SSGs ytskyddsstandard – en översikt. Guide vid projektering och upphandling

pdf
SSG1001E   Guide Utgåva 5
B, Y 2019-11-19
SSG’s surface protection standard – an overview. Quick guide during planning and procurement

pdf
SSG1005   Standard Utgåva 15
Y 2022-04-06
Anvisningar för utförande av nymålning på metalliska material

pdf
SSG1005E   Standard Utgåva 15
Y 2022-04-06
Recommendations for initial painting on metallic materials

pdf
SSG1006   Standard Utgåva 14
Y 2023-03-01
Färger för korrosionsskydd av metalliska material – fabrikatförteckning

pdf
SSG1006E   Standard Utgåva 14
Y 2023-03-01
Paints for corrosion protection of metallic materials – list of makes

pdf
SSG1007   Standard Utgåva 11
Y 2021-04-21
Kulörer för täckmålning av metalliska material

pdf
SSG1007E   Standard Utgåva 11
Y 2021-04-21
Colours of finishing paints on metallic materials

pdf
SSG1008   Standard Utgåva 6
Y 2020-06-25
Projektering och upphandling av styckvis varmförzinkning

pdf
SSG1008E   Standard Utgåva 6
Y 2020-06-25
Project planning and procurement of single item hot-dip galvanizing

pdf
SSG1009   Standard Utgåva 13
Y 2020-05-18
Anvisningar för utförande av nymålning på varmförzinkat stål

pdf
SSG1009E   Standard Utgåva 13
Y 2020-05-18
Recommendations for initial painting on hot-dip galvanized steel

pdf
SSG1010   Standard Utgåva 12
Y 2019-11-18
Anvisningar för utförande av underhållsmålning (ommålning) på metalliska material

pdf
SSG1010E   Standard Utgåva 12
Y 2019-11-18
Recommendation for maintenance painting (repainting) of metallic materials

pdf
SSG1011   Guide Utgåva 10
Y 2021-09-29
Rengöringsmetoder på metalliska material före all slags målning och kompositbeläggning

pdf
SSG1011E   Guide Utgåva 10
Y 2021-09-29
Cleaning methods for metallic materials before all types of painting and composite application

pdf
SSG1012   Standard Utgåva 12
Y 2018-04-26
Val av målningssystem

pdf
SSG1012E   Standard Utgåva 12
Y 2018-04-26
Choice of painting system

pdf
SSG1013   Guide Utgåva 1
Y 2019-05-28
Ytbeläggningar på metall med kompositmaterial

pdf
SSG1013E   Guide Utgåva 1
Y 2019-05-28
Surface coatings of composite material on metal

pdf
SSG1014   Guide Utgåva 1
Y 2020-06-24
Invändig beläggning av cisterner genom målning

pdf
SSG1014E   Guide Utgåva 1
Y 2020-06-24
Internal coating of cisterns by painting

pdf
SSG1016   Guide Utgåva 1
Y 2021-06-30
Korrosion under isolering – guide vid upphandling av ytbehandling

pdf
SSG1016E   Guide Utgåva 1
Y 2021-06-30
Corrosion under insulation – guide for procurement of surface treatment

pdf
SSG1017   Standard Utgåva 9
Y 2022-04-07
Anvisningar för utförande av målningskontroll

pdf
SSG1017E   Standard Utgåva 9
Y 2022-04-07
Recommendations for the inspection of painting

pdf
SSG1018   Guide Utgåva 1
Y 2021-02-10
Guide för beställning av brandskyddsfärg till kolstål

pdf
SSG1018E   Guide Utgåva 1
Y 2021-02-10
Guide for ordering fire protection paint systems for carbon steel

pdf
SSG1020   Guide Utgåva 1
Y 2023-05-24
Guide för att värdera behovet av underhållsmålning

pdf
SSG1020E   Guide Utgåva 1
Y 2023-05-24
Guide for evaluating the need for maintenance painting

pdf
SSG1021   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters epoxi- eller polyuretangrundfärg GA, GK, GS

pdf
SSG1021E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack epoxy or polyurethane primer GA, GK, GS

pdf
SSG1022   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Zinkpulverpigmenterad epoxigrundfärg GB,GZ

pdf
SSG1022E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Zinc powder-pigmented epoxy primer GB, GZ

pdf
SSG1023   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Akryl- eller vinylgrundfärg GE, GL

pdf
SSG1023E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Acrylic or vinyl primer GE, GL

pdf
SSG1024   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Yttolerant olje- eller fet alkydgrundfärg GM, GP

pdf
SSG1024E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Surface tolerant oil or long-oil alkyd primer GM, GP

pdf
SSG1025   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters oxiranestergrundfärg GR

pdf
SSG1025E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack oxirane ester primer GR

pdf
SSG1026   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters epoxi- eller polyuretantäckfärg TA, TB, TD

pdf
SSG1026E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack epoxy or polyurethane top paint TA, TB, TD

pdf
SSG1027   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Akryl- eller vinyltäckfärg TE, TL

pdf
SSG1027E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Acrylic or vinyl top paint TE, TL

pdf
SSG1028   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Alkydtäckfärg TM, TP

pdf
SSG1028E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Alkyd top paint TM, TP

pdf
SSG1029   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters oxiranestertäckfärg TR

pdf
SSG1029E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack oxirane ester top paint TR

pdf
SSG1030   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Lösningsmedelsfri epoxi-, vinylester- eller polyestertäckfärg TF, TG

pdf
SSG1030E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Solvent-free epoxy, vinyl ester or polyester top paint TF, TG

pdf
SSG1100   Standard Utgåva 5
Y 2021-05-28
Egenskapskrav på färgsystem rekommenderade i SSG 1012

pdf
SSG1100E   Standard Utgåva 5
Y 2021-05-28
Required characteristics of a paint system recommended in SSG 1012E

pdf
SSG1906   Rapport Utgåva 2
B, Y 2009-10-01
Fogfria golvbeläggningar av plastbaserad massa inom massa- och pappersindustrin.

pdf
SSG1906E   Rapport Utgåva 2
B, Y 2009-10-01
Seamless floor coatings of plastic-based compound in the pulp and paper industry.

pdf
SSG1911   Rapport Utgåva 2
Y 2007-05-31
Cisternbeläggningar med organiska material. Rapport

pdf
SSG1911E   Rapport Utgåva 1
Y 2005-12-01
Organic coatings for tanks. Report