Endast aktuella

Sökresultat för
Alla dokument , Teknikområde=Y

57 träffar

pdf
SSG0001   Standard Utgåva 1
B, E, I, M, R, RU, Y, S, U
Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG.

pdf
SSG1000   Standard Utgåva 12
Y 2019-04-09
Projektering och upphandling av ytskydd genom målning – allmänna bestämmelser

pdf
SSG1000E   Standard Utgåva 12
Y 2019-04-09
Design and procurement of protective paint system – general regulations

pdf
SSG1001   Guide Utgåva 4
B, Y 2015-08-04
SSGs Ytskyddsstandard, en översikt. Lathund vid projektering och upphandling

pdf
SSG1001E   Guide Utgåva 4
B, Y 2015-08-04
SSG's surface protection standard, an overview. Quick guide during planning and procurement

pdf
SSG1005   Standard Utgåva 14
Y 2019-04-10
Anvisningar för utförande av nymålning på metalliska material

pdf
SSG1005E   Standard Utgåva 14
Y 2019-04-10
Recommendations for initial painting on metallic materials

pdf
SSG1006   Standard Utgåva 10
Y 2019-02-19
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Fabrikatförteckning

pdf
SSG1006E   Standard Utgåva 10
Y 2019-02-19
Paints for corrosion protection of metallic materials. List of makes

pdf
SSG1007   Standard Utgåva 10
Y 2018-06-28
Kulörer för täckmålning av metalliska material

pdf
SSG1007E   Standard Utgåva 10
Y 2018-06-28
Colours of finishing paints on metallic materials

pdf
SSG1008   Standard Utgåva 5
Y 2017-06-26
Projektering och upphandling av styckvis varmförzinkning

pdf
SSG1008E   Standard Utgåva 5
Y 2017-06-26
Project planning and procurement of single item hot dip galvanizing

pdf
SSG1009   Standard Utgåva 12
Y 2016-05-13
Anvisningar för utförande av nymålning på varmförzinkat stål

pdf
SSG1009E   Standard Utgåva 12
Y 2016-05-13
Recommendations for initial painting on hot dip zink coated steel

pdf
SSG1010   Standard Utgåva 11
Y 2016-05-13
Anvisningar för utförande av underhållsmålning (ommålning) på metalliska material

pdf
SSG1010E   Standard Utgåva 11
Y 2016-05-13
Recommendation for maintenance painting (repainting) of metallic materials

pdf
SSG1011   Guide Utgåva 9
Y 2018-06-04
Beskrivning av rengöringsmetoder på metalliska material före all slags målning och kompositbeläggning

pdf
SSG1011E   Guide Utgåva 9
Y 2018-06-04
Cleaning methods for metallic materials before all types of painting and composite application

pdf
SSG1012   Standard Utgåva 12
Y 2018-04-26
Val av målningssystem

pdf
SSG1012E   Standard Utgåva 12
Y 2018-04-26
Choice of painting system

pdf
SSG1013   Guide Utgåva 1
Y 2019-05-28
Ytbeläggningar på metall med kompositmaterial

pdf
SSG1013E   Guide Utgåva 1
Y 2019-05-28
Surface coatings of composite material on metal

pdf
SSG1017   Standard Utgåva 8
Y 2019-04-10
Anvisningar för utförande av målningskontroll

pdf
SSG1017E   Standard Utgåva 8
Y 2019-04-10
Recommendations for the inspection of painting

pdf
SSG1021   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters epoxi- eller polyuretangrundfärg GA, GK, GS

pdf
SSG1021E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack epoxy or polyurethane primer GA, GK, GS

pdf
SSG1022   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Zinkpulverpigmenterad epoxigrundfärg GB,GZ

pdf
SSG1022E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Zinc powder-pigmented epoxy primer GB, GZ

pdf
SSG1023   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Akryl- eller vinylgrundfärg GE, GL

pdf
SSG1023E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Acrylic or vinyl primer GE, GL

pdf
SSG1024   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Yttolerant olje- eller fet alkydgrundfärg GM, GP

pdf
SSG1024E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Surface tolerant oil or long-oil alkyd primer GM, GP

pdf
SSG1025   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters oxiranestergrundfärg GR

pdf
SSG1025E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack oxirane ester primer GR

pdf
SSG1026   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters epoxi- eller polyuretantäckfärg TA, TB, TD

pdf
SSG1026E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack epoxy or polyurethane top paint TA, TB, TD

pdf
SSG1027   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Akryl- eller vinyltäckfärg TE, TL

pdf
SSG1027E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Acrylic or vinyl top paint TE, TL

pdf
SSG1028   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Alkydtäckfärg TM, TP

pdf
SSG1028E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Alkyd top paint TM, TP

pdf
SSG1029   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Tvåkomponenters oxiranestertäckfärg TR

pdf
SSG1029E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Two-pack oxirane ester top paint TR

pdf
SSG1030   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Lösningsmedelsfri epoxi-, vinylester- eller polyestertäckfärg TF, TG

pdf
SSG1030E   Standard Utgåva 8
Y 2016-11-28
Paints for protection against corrosion of metallic materials. Solvent-free epoxy, vinyl ester or polyester top paint TF, TG

pdf
SSG1100   Standard Utgåva 4
Y 2018-06-01
Egenskapskrav på färgsystem rekommenderade i SSG 1012

pdf
SSG1100E   Standard Utgåva 4
Y 2018-06-01
Required characteristics of a paint system recommended in SSG 1012E

pdf
SSG1906   Rapport Utgåva 2
B, Y 2009-10-01
Fogfria golvbeläggningar av plastbaserad massa inom massa- och pappersindustrin.

pdf
SSG1906E   Rapport Utgåva 2
B, Y 2009-10-01
Seamless floor coatings of plastic-based compound in the pulp and paper industry.

pdf
SSG1911   Rapport Utgåva 2
Y 2007-05-31
Cisternbeläggningar med organiska material. Rapport

pdf
SSG1911E   Rapport Utgåva 1
Y 2005-12-01
Organic coatings for tanks. Report

pdf
SSG1912   Rapport Utgåva 1
Y 2014-01-22
Vattenburna färgsystem i korrosiva miljöer

pdf
SSG1912E   Rapport Utgåva 1
Y 2014-01-22
Waterborne paint system in corrosive environments

pdf
SSG1913   Rapport Utgåva 1
Y 2015-09-16
Ytskydd inom industrin, erfarenheter från ett upphandlingsprojekt

pdf
SSG1913E   Rapport Utgåva 1
Y 2015-09-16
Surface protection in industry, experience from a procurement project

pdf
SSG1914   Rapport Utgåva 1
Y 2016-04-25
Målning av sulfidbelagda ytor i cisterner

pdf
SSG1914E   Rapport Utgåva 1
Y 2016-04-25
Painting of sulphide coated surfaces in tanks