SSG1014

Titel

Invändig beläggning av cisterner genom målning

Orientering

Denna guide ger råd inför beställning av invändig beläggning av cisterner och riktar sig till projektorganisation, beställare, kontrollanter, entreprenörer, leverantörer och inspektionsorgan. Dokumentet används som stöd vid planering, upphandling, val av rätt ytbehandling, kravställande, genomförande och kontroll, för att undvika stora kostnader för reparations- och underhållsarbeten.

SSG-nummer
SSG1014
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2020-06-24
Granskad
2020-06-24
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
Typ
Guide
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1014.

Filer

1014_1.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.