Endast aktuella

Sökresultat för
Alla dokument , Teknikområde=RU

64 träffar

pdf
SSG0001   Standard Utgåva 1
B, E, I, M, R, RU, Y, S, U
Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG.

pdf
SSG06-267300-00   Rapport Utgåva 1
R, RU 2013-01-17
Teknisk rapport - Beräkning av SSG rörupphängningar

pdf
SSG7000   Standard Utgåva 4
R, RU 2015-01-27
Rörupphängningar Konstruktionsanvisningar och användningsområde

pdf
SSG7000E   Standard Utgåva 4
R, RU 2015-01-27
Anchorages and supports. Design recommendations for pipelines

pdf
SSG7001   Standard Utgåva 7
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningsdon Symboler och typer

pdf
SSG7001E   Standard Utgåva 7
R, RU 2008-05-01
Anchorages and supports for pipelines. Symbols and types

pdf
SSG7005   Standard Utgåva 7
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningsdon. Typer

pdf
SSG7005E   Standard Utgåva 7
R, RU 2008-05-01
Anchorages and supports for pipelines. Types

pdf
SSG7025   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Pendlar

pdf
SSG7025E   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Hangers

pdf
SSG7026   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Pendel

pdf
SSG7026E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Hanger

pdf
SSG7027   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Pendelöglor

pdf
SSG7027E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Hanger eyelets

pdf
SSG7030   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Balk för upphängningar och styrningar

pdf
SSG7030E   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Beam for supports and guides

pdf
SSG7050   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Fjäderkorg

pdf
SSG7050E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Spring support

pdf
SSG7051   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Tryckfjäder

pdf
SSG7051E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Pressure spring

pdf
SSG7052   Standard Utgåva 5
R, RU 2015-12-17
Rörupphängningselement. Bricka till fjäderkorg

pdf
SSG7052E   Standard Utgåva 5
R, RU 2016-05-13
Pipe support elements. Washer for spring support

pdf
SSG7053   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Bygel till fjäderkorg

pdf
SSG7053E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Stirrup for spring support

pdf
SSG7054   Standard Utgåva 1
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement Distansbricka till typ 8 vid förspänning av fjäder.

pdf
SSG7054E   Standard Utgåva 1
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements Spacer for type 8 when pre-tensioning springs

pdf
SSG7055   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Friktionsförband

pdf
SSG7055E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements.Friction joint

pdf
SSG7075   Standard Utgåva 6
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Rörklammer av stål. Delade

pdf
SSG7075E   Standard Utgåva 6
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Pipe clamp of steel. Split type

pdf
SSG7080   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Fixklammerhalva

pdf
SSG7080E   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Anchorage clamp half

pdf
SSG7100   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Stoppklackar

pdf
SSG7100E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Stop lugs

pdf
SSG7125   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. 3-hålsbricka

pdf
SSG7125E   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. 3 - hole washer

pdf
SSG7130   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Schackel för 3-hålsbricka

pdf
SSG7130E   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Shackle for 3-hole washer

pdf
SSG7131   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Platta för schackel

pdf
SSG7131E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Plate for shackle

pdf
SSG7149   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Glidsko för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max 80 mm isoleringstjocklek

pdf
SSG7149E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Sliding shoe for uninsulated,safety insulated and insulated pipes with max 80 mm insulation thickness

pdf
SSG7151   Standard Utgåva 7
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Glidsko för isolerade rörledningar

pdf
SSG7151E   Standard Utgåva 7
R, RU 2008-05-01
Pipe supports elements. Sliding shoe for insulated pipes

pdf
SSG7155   Standard Utgåva 5
R, RU 2015-12-17
Rörupphängningselement. Avhasningsskydd för glidskor

pdf
SSG7155E   Standard Utgåva 5
R, RU 2016-05-13
Pipe support elements. Retainer for sliding shoes

pdf
SSG7160   Standard Utgåva 6
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Axialstopp

pdf
SSG7160E   Standard Utgåva 6
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Axial stop

pdf
SSG7175   Standard Utgåva 6
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Underdel till flexibelt stöd

pdf
SSG7175E   Standard Utgåva 6
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Bottom part of flexible support

pdf
SSG7176   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Underdel till flexibelt stöd

pdf
SSG7176E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Bottom part of flexible support

pdf
SSG7177   Standard Utgåva 7
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Underdel till stöd

pdf
SSG7177E   Standard Utgåva 7
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Bottom part of flexible support

pdf
SSG7178   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Stöd i rörböj

pdf
SSG7178E   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Support in pipe bends

pdf
SSG7179   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningselement. Bottenplatta till stöd för rörböj

pdf
SSG7179E   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Bottom plate for pipe bend support

pdf
SSG7250   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Rörupphängningsdon. Pendelavstånd i rörupphängningsdon

pdf
SSG7250E   Standard Utgåva 4
R, RU 2008-05-01
Pipe support elements. Hanger spacer in pipe support elements

pdf
SSG7260   Standard Utgåva 6
R, RU 2008-05-01
Rekommenderade centrumavstånd för rörledningar

pdf
SSG7260E   Standard Utgåva 6
R, RU 2008-05-01
Recommended distance between hanger centres

pdf
SSG7270   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Max stödavstånd för inomhus och utomhus förlagda rörledningar

pdf
SSG7270E   Standard Utgåva 5
R, RU 2008-05-01
Max. distance between supports for pipes laid indoors and outdoor