Endast aktuella

Sökresultat för
Alla dokument , Teknikområde=RU

69 träffar

pdf
SSG0001   Standard Utgåva 1
A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP
Syfte, tolkning och tillämpning av dokument publicerade av SSG.

pdf
SSG0001E   Standard Utgåva 1
A, B, C, E, ES, I, M, MT, R, RR, RU, RV, Y, S, U, V, FNP 1901-01-01
Purpose, interpretation and application of the document published by SSG.

pdf
SSG7000   Standard Utgåva 6
R, RU, FNP 2023-02-03
Rörupphängningar - konstruktionsanvisningar och användningsområde

pdf
SSG7000E   Standard Utgåva 6
R, RU 2023-02-03
Anchorages and supports - design recommendations and field of application for pipelines

pdf
SSG7001   Standard Utgåva 9
R, RU, FNP 2022-06-23
Rörupphängningar – symboler och typer

pdf
SSG7001E   Standard Utgåva 9
R, RU 2022-06-23
Anchorages and supports for pipelines – symbols and types

pdf
SSG7005   Standard Utgåva 9
R, RU, FNP 2022-06-23
Rörupphängningar – typer

pdf
SSG7005E   Standard Utgåva 9
R, RU 2022-06-23
Anchorages and supports for pipelines – types

pdf
SSG7025   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - pendlar

pdf
SSG7025E   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - hangers

pdf
SSG7026   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - pendel

pdf
SSG7026E   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - hanger

pdf
SSG7027   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - pendelöglor

pdf
SSG7027E   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - hanger eyelets

pdf
SSG7030   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - balk för upphängningar och styrningar

pdf
SSG7030E   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - beam for supports and guides

pdf
SSG7050   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement. Fjäderkorg

pdf
SSG7050E   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - spring support

pdf
SSG7051   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - tryckfjäder

pdf
SSG7051E   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - pressure spring

pdf
SSG7052   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - bricka till fjäderkorg

pdf
SSG7052E   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - washer for spring support

pdf
SSG7053   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - bygel till fjäderkorg

pdf
SSG7053E   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - stirrup for spring support

pdf
SSG7055   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - friktionsförband

pdf
SSG7055E   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - friction joint

pdf
SSG7075   Standard Utgåva 7
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - rörklammer av stål - delad

pdf
SSG7075E   Standard Utgåva 7
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - pipe clamp of steel - split type

pdf
SSG7077   Standard Utgåva 1
R, RU 2022-06-23
Rörupphängningselement – rörklammer av stål – enkel

pdf
SSG7077E   Standard Utgåva 1
R, RU 2022-06-23
Pipe support elements – pipe clamp of steel – plain type

pdf
SSG7080   Standard Utgåva 7
R, RU 2022-06-23
Rörupphängningselement - fixklammerhalva

pdf
SSG7080E   Standard Utgåva 7
R, RU 2022-06-23
Pipe support elements – anchorage clamp half

pdf
SSG7081   Standard Utgåva 1
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement – förstärkt rörklammer

pdf
SSG7081E   Standard Utgåva 1
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements – reinforced pipe clamp

pdf
SSG7100   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - stoppklackar

pdf
SSG7100E   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - stop lugs

pdf
SSG7125   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - 3-hålsbricka

pdf
SSG7125E   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - 3-hole washer

pdf
SSG7130   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - schackel för 3-hålsbricka

pdf
SSG7130E   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - shackle for 3-hole washer

pdf
SSG7131   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - platta för schackel

pdf
SSG7131E   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - plate for shackle

pdf
SSG7149   Standard Utgåva 6
R, RU 2021-12-16
Rörupphängningselement – glidsko för oisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek

pdf
SSG7149E   Standard Utgåva 6
R, RU 2021-12-16
Pipe support elements – sliding shoe for uninsulated and insulated pipelines with max. 80 mm insulation thickness

pdf
SSG7150   Standard Utgåva 1
R, RU 2022-06-23
Rörupphängningselement – glidsko för oisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek

pdf
SSG7150E   Standard Utgåva 1
R, RU 2022-06-23
Pipe support elements – sliding shoe for uninsulated and insulated pipelines with max. 80 mm insulation thickness

pdf
SSG7151   Standard Utgåva 9
R, RU 2021-12-16
Rörupphängningselement – glidsko för isolerade rörledningar

pdf
SSG7151E   Standard Utgåva 9
R, RU 2021-12-16
Pipe support elements – sliding shoe for insulated pipelines

pdf
SSG7152   Standard Utgåva 1
R, RU 2022-06-23
Rörupphängningselement – glidsko för isolerade rörledningar

pdf
SSG7152E   Standard Utgåva 1
R, RU 2022-06-23
Pipe support elements – sliding shoe for insulated pipelines

pdf
SSG7155   Standard Utgåva 7
R, RU 2022-06-23
Rörupphängningselement – avhasningsskydd för glidskor

pdf
SSG7155E   Standard Utgåva 7
R, RU 2022-06-23
Pipe support elements – retainer for sliding shoes

pdf
SSG7160   Standard Utgåva 7
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - axialstopp

pdf
SSG7160E   Standard Utgåva 7
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - axial stop

pdf
SSG7175   Standard Utgåva 7
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement - underdel till flexibelt stöd

pdf
SSG7175E   Standard Utgåva 7
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements - bottom part of flexible supports

pdf
SSG7177   Standard Utgåva 9
R, RU 2022-06-23
Rörupphängningselement – underdel till stöd

pdf
SSG7177E   Standard Utgåva 9
R, RU 2022-06-23
Pipe support elements – bottom part of flexible support

pdf
SSG7178   Standard Utgåva 7
R, RU 2022-06-23
Rörupphängningselement – stöd för rörböj

pdf
SSG7178E   Standard Utgåva 7
R, RU 2022-06-23
Pipe support elements – support for pipe bends

pdf
SSG7179   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Rörupphängningselement – bottenplatta till stöd för rörböj

pdf
SSG7179E   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Pipe support elements – bottom plate for pipe bend support

pdf
SSG7250   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Rekommenderade pendelavstånd i rörupphängningar

pdf
SSG7250E   Standard Utgåva 5
R, RU 2020-04-29
Recommended hanger distances in pipe support elements

pdf
SSG7260   Standard Utgåva 8
R, RU 2022-06-23
Rekommenderade centrumavstånd för rörledningar

pdf
SSG7260E   Standard Utgåva 8
R, RU 2022-06-23
Recommended distance between hanger centres

pdf
SSG7270   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Maximalt stödavstånd för rörledningar förlagda inomhus och utomhus

pdf
SSG7270E   Standard Utgåva 6
R, RU 2020-04-29
Max. support distance for pipelines laid indoors and outdoors

pdf
SSG7900   Rapport Utgåva 1
R, RU 2020-04-29
Teknisk rapport – Beräkning av SSG:s rörupphängningar