SSG7000

Titel

Rörupphängningar - konstruktionsanvisningar och användningsområde

Orientering

Denna standard ger allmänna anvisningar för val av rörupphängningselement. Standarden är avsedd att användas för rörledningar inom dimensionsområdet DN 10–1200. Standarden omfattar inte rörledningar av plast, i dessa fall hänvisas till Plaströrledningsnormer, PRN 2018.

Denna standard för rörupphängningar är verifierad och godkänd mot kraven i SS-EN 13480-3 av anmält organ (AO) 0409, Kiwa Inspecta Sweden AB, med certifikatnummer 19-1000807-107.
SS-EN 13480 är en standard som uppfyller kraven i EU-direktivet PED 2014/68/EU.

Pressure Equipment Directive (PED) antogs av Europeiska Parlamentet i maj 2014. Arbetsmiljöverket implementerade EU-direktivet i Sverige den 19 juli 2016 genom föreskriften AFS 2016:1.

SSG-nummer
SSG7000
Aktuell utgåva
6
Publicerad
2023-02-03
Granskad
2023-02-03
Status
Aktuell
Teknikområden
FNP, R, RU
Teknikgrupper
R7 - Rörupphängningar
Typ
Standard
Pris
1760 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7000.

Filer

7000_6.pdf Huvuddokument 1760 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor