SSG7000

Titel

Rörupphängningar - konstruktionsanvisningar och användningsområde

Orientering

Dokumentet ger anvisningar för val av rörupphängningsutrustning. I dokumentet berörs, förutom frågor gällande belastningsförutsättningar och stödavstånd, de regler som är viktiga att iakttaga vid valet av olika typer av primärupphängningar. Avsnittet gällande sekundärupphängningar ger anvisningar för konstruktion och infästning av sådana.
Denna utgåva skiljer sig från föregående genom att det under avsnitt 4.1 har lagts in ett förtydligande om hur krav för CE-märkning enligt EN 1090 berör rörupphängningar. En guide för krav på stålkomponentermed avseende på rörstöd har tillkommit i Bilaga 1. Där går att läsa när respektive regelverk gäller.

SSG-nummer
SSG7000
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2020-04-29
Granskad
2020-04-29
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RU
Teknikgrupper
R7 - Rörupphängningar
Typ
Standard
Pris
1550 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7000.

Filer

7000_5.pdf Huvuddokument 1550 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor