SSG7150

Titel

Rörupphängningselement – glidsko för oisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek

Orientering

Denna standard ger anvisningar om glidskor för oisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek, som används till glidstöd utförda enligt SSG 7005 – Typ 21A och 22A.

Typ 21 och typ 22 används istället för typ 11 och typ 12 där den axiella kraften är försumbar. Typ 21 och typ 22 används inte som fixpunkt, på vertikala ytor eller som stöd närmast böj. Typ 21 och typ 22 ska inte utsättas för krafter som beror på termisk expansion.

Vid isolerade rörledningar används glidsko enligt SSG 7151 eller SSG 7152. Vid val av glidsko, se även SSG 7005 avsnitt 2.3.

SSG-nummer
SSG7150
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2022-06-23
Granskad
2022-06-23
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RU
Teknikgrupper
R7 - Rörupphängningar
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7150.

Filer

7150_1.pdf Huvuddokument 1220 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.