SSG7149E

Titel

Pipe support elements - sliding shoe for uninsulated and insulated pipelines with max. 80 mm insulation thickness

Orientering

This standard provides recommendations concerning sliding shoes for uninsulated and isolated pipelines with maximum. 80 mm insulation thickness, used for sliding support, guides and fixes done in accordance with SSG 7005E – Types 11A, 12A, 13A, 14A, 15A and 36A.

SSG-nummer
SSG7149E
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2020-04-29
Granskad
2020-04-29
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RU
Teknikgrupper
R7 - Rörupphängningar
Typ
Standard
Pris
830 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7149E.

Filer

7149E_5.pdf Huvuddokument 830 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor