SSG7081

Titel

Rörupphängningselement – förstärkt rörklammer

Orientering

Denna standard ger anvisningar om förstärkta rörklamrar som används till typerna 3, 9 och 10 i SSG 7005. Standarden används också till typerna 1, 4, 5, 17 och 18 vid högre belastningar eller vid temperaturer över
200 °C.

SSG-nummer
SSG7081
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2020-04-29
Granskad
2020-04-29
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RU
Teknikgrupper
R7 - Rörupphängningar
Typ
Standard
Pris
750 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7081.

Filer

7081_1.pdf Huvuddokument 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.