SSG7152

Titel

Rörupphängningselement – glidsko för isolerade rörledningar

Orientering

Denna standard ger anvisningar om glidskor för isolerade rörledningar, som används till glidstöd utförda enligt SSG 7005 – 21B och 22B.

Typ 21 och typ 22 används istället för typ 11 och typ 12 där den axiella kraften är försumbar. Typ 21 och typ 22 används inte som fixpunkt, på vertikala ytor eller som stöd närmast böj. Typ 21 och typ 22 ska inte utsättas för krafter som beror på termisk expansion.

Vid oisolerade eller skyddsisolerade rörledningar används glidsko enligt SSG 7149 eller SSG 7150. Vid val av glidsko, se även SSG 7005 avsnitt 2.3.

SSG-nummer
SSG7152
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2022-06-23
Granskad
2022-06-23
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RU
Teknikgrupper
R7 - Rörupphängningar
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7152.

Filer

7152_1.pdf Huvuddokument 1220 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.