SSG7270

Titel

Maximalt stödavstånd för rörledningar förlagda inomhus och utomhus

Orientering

Denna standard ger anvisningar för val av stödavstånd för rörledningar förlagda inomhus och utomhus som har dimensioner på DN 15–600. Vid utomhusförlagda rörledningar bör stödavståndet särskilt uppmärksammas. Detta gäller speciellt kalla rörledningar vintertid, då risk för nedisning kan förekomma.
Rörledningar med dimensioner DN 700–1200 får beräknas från fall till fall.

SSG-nummer
SSG7270
Aktuell utgåva
6
Publicerad
2020-04-29
Granskad
2020-04-29
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RU
Teknikgrupper
R7 - Rörupphängningar
Typ
Standard
Pris
750 kr

Ansvarig kommitté

Filer

7270_6.pdf Huvuddokument 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor