SSG7005

Titel

Rörupphängningar - typer

Orientering

Denna standard ger detaljerade beskrivningar av olika typer av rörupphängningar och beskriver de ingående komponenterna i respektive typ.
Rörupphängningarnas användningsområden beskrivs översiktligt i SSG 7001.
Bilaga 1 illustrerar en tabell över maximal tillåten last för samtliga typer.

SSG-nummer
SSG7005
Aktuell utgåva
8
Publicerad
2020-04-29
Granskad
2020-04-29
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RU
Teknikgrupper
R7 - Rörupphängningar
Typ
Standard
Pris
1300 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7005.

Filer

7005_8.pdf Huvuddokument 1300 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor