SSG7075

Titel

Rörupphängningselement - rörklammer av stål - delad

Orientering

Denna standard ger anvisningar om delade rörklamrar av stål som används till rörupphängningselement utförda enligt SSG 7005.
Vid användning av typerna 3, 9 och 10 som utförts enligt SSG 7005 bör fixklammerhalva enligt SSG 7081 användas. Vid högre belastningar eller vid temperaturer över 200 °C bör fixklammerhalva enligt SSG 7081 också användas för typerna 1, 4, 5, 17 och 18 i SSG 7005, för att undvika deformation av rörklammer. Dimensionerna är valda ur SMS 3042, serie 2.

SSG-nummer
SSG7075
Aktuell utgåva
7
Publicerad
2020-04-29
Granskad
2020-04-29
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RU
Teknikgrupper
R7 - Rörupphängningar
Typ
Standard
Pris
660 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7075.

Filer

7075_7.pdf Huvuddokument 660 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor