SSG1013

Titel

Ytbeläggningar på metall med kompositmaterial

Orientering

Denna guide ger anvisningar om ytbeläggning på metall med kompositmaterial som skydd mot slitage, erosion, korrosion, kavitation, kemikalieangrepp och oönskade avlagringar (kladdning).

Dokumentet används som underlag vid planering och förprojektering för att i ett tidigt skede klargöra om kompositmaterial, ur ett hållbarhets-/ekonomiskt perspektiv, är ett bättre alternativ än exklusiva stålkvaliteter, gummibeläggningar, glasfiberlining och epoxibeläggningar. Syftet är att uppnå kostnadsbesparingar genom ökad tillförlitlighet och ökad livslängd på utrustning i de fall kompositmaterial är ett mer ekonomiskt alternativ.

SSG-nummer
SSG1013
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2019-05-28
Granskad
2019-05-28
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
Typ
Guide
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1013.

Filer

1013_3.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.