SSG1100

Titel

Färgsystem för miljöer inom industrin – krav och tester

Orientering

Inom industrin ställs höga krav på hållbarhet och därför är det viktigt med färgsystem som klarar av att skydda underlaget trots krävande miljöer.

I den här standarden har SSG definierat ett antal färgtyper och färgsystem samt de olika tester som de behöver klara för att kunna klassas som något av SSG:s färgsystem. Standarden vänder sig till färgtillverkare och personal som utför tester eller granskar färdigt resultat.

De färgsystem som tas upp i standarden är avsedda för målning av kolstål och varmförzinkat stål. Urvalet av färgsystem bygger på mångårig erfarenhet och kompetens från industrin genom SSG:s ytskyddskommitté och nätverk.

Som komplement till SSG 1100 kan SSG 1006 och SSG 1012 användas.

SSG 1006 är en fabrikatförteckning som listar de färgsystem som uppfyller SSG:s krav.

I SSG 1012 beskrivs olika miljöer inom industrin och vilka färgsystem som är lämpliga att välja i de olika miljöerna.

SSG-nummer
SSG1100
Aktuell utgåva
6
Publicerad
2023-09-05
Granskad
2023-09-05
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
BP Puts, målning, skyddsbeläggningar m m, Y6 Färgtyper
Typ
Standard
Pris
2160 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1100.

Filer

1100_6.pdf Huvuddokument 2160 kr
Bilaga 1 Rapportmall GA80TD60.docx Redigerbar bilaga
Bilaga 10 Rapportmall GM40TP80ellerGP80TP40.docx Redigerbar bilaga
Bilaga 11 Rapportmall GS80TD240.docx Redigerbar bilaga
Bilaga 13 Bildbilaga.docx Redigerbar bilaga
Bilaga 2 Rapportmall GA80 TB60.docx Redigerbar bilaga
Bilaga 3 Rapportmall GS80TD60.docx Redigerbar bilaga
Bilaga 4 Rapportmall GA80TD160.docx Redigerbar bilaga
Bilaga 5 Rapportmall GB40TD160.docx Redigerbar bilaga
Bilaga 6 Rapportmall GB40GS100TB60.docx Redigerbar bilaga
Bilaga 7 Rapportmall GK160TB80.docx Redigerbar bilaga
Bilaga 8 Rapportmall GK80TD160.docx Redigerbar bilaga
Bilaga 9 Rapportmall GK80GS100TB60.docx Redigerbar bilaga

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor