SSG1100

Titel

Egenskapskrav på färgsystem rekommenderade i SSG 1012

Orientering

SSG 1100 genomgår en större strukturell förändring och vi gör en översyn av samtliga tester. En ny utgåva (utgåva 6) beräknas komma ut under vintern 2021/2022.

Denna standard beskriver fastställda egenskapskrav som färgsystem, enligt SSG 1012, måste uppfylla för att listas i SSG fabrikatförteckning SSG 1006 samt hur provningar ska genomföras med hänvisning till gällande normer. Angivna färgsystem är avsedda för målning av stål och varmförzinkat stål. Målgrupp för standarden är färgtillverkare och personal som utför tester eller granskar färdigt resultat

SSG-nummer
SSG1100
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2021-05-28
Granskad
2021-05-28
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
BP Puts, målning, skyddsbeläggningar m m, Y6 Färgtyper
Typ
Standard
Pris
2160 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1100.

Filer

1_GA80TA60_1100utg5.xlsx Redigerbar bilaga 1220 kr
10_GK80GA100TB60_1100utg5.xlsx Redigerbar bilaga 1220 kr
11_GM40TP80ochGP80TP40_1100utg5.xlsx Redigerbar bilaga 1220 kr
1100_5.pdf Huvuddokument 2160 kr
12_GS80TD240_3_1100utg5.xlsx Redigerbar bilaga 1220 kr
2_GA80TB60_1100utg5.xlsx Redigerbar bilaga 1220 kr
3_GS80TA60_1100utg5.xlsx Redigerbar bilaga 1220 kr
4_GA80TD160_ 1100utg5.xlsx Redigerbar bilaga 1220 kr
5_GB40_1100utg5.xlsx Redigerbar bilaga 1220 kr
6_GB40TD160_1100utg5.xlsx Redigerbar bilaga 1220 kr
7_GB40GS100TB60_1100utg5.xlsx Redigerbar bilaga 1220 kr
8_GK120TB80_1100utg5.xlsx Redigerbar bilaga 1220 kr
9_GK80TD160_1100utg5.xlsx Redigerbar bilaga 1220 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor