SSG1028

Titel

Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Alkydtäckfärg TM, TP

Orientering

Ersätter tidigare utgåva av SSG 1028. Dokumentet redovisar kvalitetsfordringarna på alkydtäckfärg och anger de provnings- och utvärderingsnormer som därvid skall användas.

SSG-nummer
SSG1028
Aktuell utgåva
8
Publicerad
2016-11-28
Granskad
2016-11-28
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
BP Puts, målning, skyddsbeläggningar m m, Y6 Färgtyper
Typ
Standard
Pris
1300 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1028.

Filer

1028_8.pdf Huvuddokument 1300 kr
1028bfTMTP_8.docx Redigerbar bilaga 660 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor