Indragen

SSG1027

Titel

Färger för korrosionsskydd av metalliska material. Akryl- eller vinyltäckfärg TE, TL

Orientering

Ersätter tidigare utgåva av SSG 1027. Dokumentet redovisar kvalitetsfordringarna på akryl- eller vinyltäckfärg och anger de provnings- och utvärderingsnormer som därvid skall användas.

SSG-nummer
SSG1027
Aktuell utgåva
8
Publicerad
2016-11-28
Granskad
2016-11-28
Status
Indragen
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
BP Puts, målning, skyddsbeläggningar m m, Y6 Färgtyper
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1027.

Filer

1027_8.pdf Huvuddokument 1460 kr
1027bfTE_8.docx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor