SSG1906

Titel

Fogfria golvbeläggningar av plastbaserad massa inom massa- och pappersindustrin.

Orientering

Denna rapport ger anvisningar gällande val av fogfria golvbeläggningar av plastbaserad massa inom massa- och pappersindustrin. Den behandlar t.ex. frågor som beläggningstyper, utförandet av beläggningar och de olika metodernas för- och nackdelar, kraven på underlaget för beläggningar, skador på beläggningar samt kontrollåtgärder och garantikrav i samband med utförandet av beläggningar. Till dokumentet hör tre bilagor (finns även att hämta i wordformat) - "Protokoll för bedömning av golv med plastbaserad massabeläggning", "Förfrågningsunderlag inför arbete med plastbaserad massabeläggning av golv" och "Protokoll för bedömning av utfört arbete med plastbaserad massabeläggning på golv.

SSG-nummer
SSG1906
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2009-10-01
Granskad
2009-10-01
Status
Aktuell
Teknikområden
B, Y
Teknikgrupper
B1:4 SSG-rapporter, BP Puts, målning, skyddsbeläggningar m m, Y1:4 SSG-rapporter
Typ
Rapport
Pris
1760 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1906.

Filer

1906_2.pdf Huvuddokument 1760 kr
1906B1_2.doc Bilaga 750 kr
1906B2_2.doc Bilaga 750 kr
1906B3_2.doc Bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor