SSG1005

Titel

Anvisningar för utförande av nymålning på metalliska material

Orientering

Denna standard ger anvisningar om utförande av nymålning på metalliska material enligt SSG:s ytskyddsstandard. Syftet är att säkra rätt utförande för att minska kostnader för ommålning och underhållsarbete.
Vid underhållsmålning (ommålning) tillämpas SSG 1010 – Anvisningar för utförande av underhållsmålning (ommålning) på metalliska material.

SSG-nummer
SSG1005
Aktuell utgåva
15
Publicerad
2022-04-06
Granskad
2022-04-06
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
BP Puts, målning, skyddsbeläggningar m m, Y5 Målningssystem
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1005.

Filer

1005_15.pdf Huvuddokument 1220 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor