SSG1005

Titel

Anvisningar för utförande av nymålning på metalliska material

Orientering

Denna standard ger anvisningar om utförande av nymålning på metalliska
material. Syftet är att säkra rätt utförande. Vid underhållsmålning (ommålning)
tillämpas SSG 1010 - Anvisningar för utförande av underhållsmålning (ommålning)
på metalliska material.

SSG-nummer
SSG1005
Aktuell utgåva
13
Publicerad
2016-05-13
Granskad
2016-05-13
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
BP Puts, målning, skyddsbeläggningar m m, Y5 Målningssystem
Typ
Standard
Pris
895 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1005.

Filer

1005_13.pdf Huvuddokument 895 kr
1005B1_13.doc Redigerbar bilaga 550 kr
1005B2_13.doc Redigerbar bilaga 550 kr
1005B3_13.doc Redigerbar bilaga 550 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor