SSG1005

Titel

Anvisningar för utförande av nymålning på metalliska material

Orientering

Denna standard ger anvisningar om utförande av nymålning på metalliska material enligt SSGs ytskyddsstandard. Syftet är att säkra rätt utförande med minskade kostnader för ommålning och underhållsarbete som följd. Vid underhållsmålning (ommålning) tillämpas SSG 1010 – Anvisningar för utförande av underhållsmålning (ommålning) på metalliska material.

SSG-nummer
SSG1005
Aktuell utgåva
14
Publicerad
2019-04-10
Granskad
2019-04-10
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
BP Puts, målning, skyddsbeläggningar m m, Y5 Målningssystem
Typ
Standard
Pris
1075 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1005.

Filer

1005_14.pdf Huvuddokument 1075 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor