SSG1009

Titel

Anvisningar för utförande av nymålning på varmförzinkat stål

Orientering

Denna standard ger anvisningar om utförande av nymålning på varmförzinkat stål i industrimiljö enligt SSGs ytskyddsstandard. Syftet är att säkra rätt utförande med minskade kostnader för ommålning och underhållsarbete som följd.

SSG-nummer
SSG1009
Aktuell utgåva
13
Publicerad
2020-05-18
Granskad
2020-05-18
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
BP Puts, målning, skyddsbeläggningar m m, Y5 Målningssystem
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1009.

Filer

1009_13.pdf Huvuddokument 1220 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor