SSG1006

Titel

Färger för korrosionsskydd av metalliska material – fabrikatförteckning

Orientering

Denna standard redovisar fabrikat och färgprodukter som uppfyller SSG:s kvalitetskrav enligt de provnings- och utvärderingsnormer som anges i SSG 1100.

SSG-nummer
SSG1006
Aktuell utgåva
11
Publicerad
2021-01-13
Granskad
2021-01-13
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
BP Puts, målning, skyddsbeläggningar m m, Y6 Färgtyper
Typ
Standard
Pris
1300 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1006.

Filer

1006_11.pdf Huvuddokument 1300 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor