SSG1006

Titel

Färger för korrosionsskydd av metalliska material – fabrikatförteckning

Orientering

Denna standard redovisar fabrikat och färgprodukter som uppfyller SSG:s kvalitetskrav enligt de provnings- och utvärderingsnormer som anges i SSG 1100.

SSG-nummer
SSG1006
Aktuell utgåva
14
Publicerad
2023-03-01
Granskad
2023-03-01
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
BP Puts, målning, skyddsbeläggningar m m, Y6 Färgtyper
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1006.

Filer

1006_14.pdf Huvuddokument 1460 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor