SSG1020

Titel

Guide för att värdera behovet av underhållsmålning

Orientering

För att minska risken för oplanerade driftsstopp och olyckor är underhållsmålning lika viktigt som övrigt driftsunderhåll. I den här guiden ges riktlinjer och tips på hur anläggningar kan bedöma korrosion som uppstått och planera sitt underhåll för att förebygga problem i framtiden.

Guiden riktar sig till underhålls- och driftpersonal som vill veta mer om hur man bedömer behovet av underhållsmålning i den egna verksamheten.

SSG-nummer
SSG1020
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2023-05-24
Granskad
2023-05-24
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
Typ
Guide
Pris
1760 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1020.

Filer

1020_1.pdf Huvuddokument 1760 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.