SSG1017

Titel

Anvisningar för utförande av målningskontroll

Orientering

Denna standard ger anvisningar om utförande av målningskontroll på industrianläggningar. Dokumentet används som stöd vid planering, upphandling och utförande av kontroll, för att säkra att målningsarbeten utförs på rätt sätt och på så vis undvika felaktigt utförande med stora kostnader för reparations- och underhållsarbeten som följd.

SSG-nummer
SSG1017
Aktuell utgåva
8
Publicerad
2019-04-10
Granskad
2019-04-10
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
BP Puts, målning, skyddsbeläggningar m m, Y8 Målningskontroll
Typ
Standard
Pris
1075 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1017.

Filer

1017_8.pdf Huvuddokument 1075 kr
1017B1_8.docx Redigerbar bilaga 660 kr
1017B2_8.docx Redigerbar bilaga 660 kr
1017B3_8.docx Redigerbar bilaga 660 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor