SSG1017

Titel

Anvisningar för utförande av målningskontroll

Orientering

Denna standard ger anvisningar om utförande av målningskontroll på industrianläggningar. Dokumentet används som stöd vid planering, upphandling och utförande av kontroll, för att säkra att målningsarbeten utförs på rätt sätt och på så vis undvika felaktigt utförande med stora kostnader för reparations- och underhållsarbeten som följd.

SSG-nummer
SSG1017
Aktuell utgåva
9
Publicerad
2022-04-07
Granskad
2022-04-07
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
BP Puts, målning, skyddsbeläggningar m m, Y8 Målningskontroll
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1017.

Filer

1017_9.pdf Huvuddokument 1220 kr
1017B1_9.docx Redigerbar bilaga 750 kr
1017B2_9.docx Redigerbar bilaga 750 kr
1017B3_9.docx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor