SSG1001

Titel

SSGs ytskyddsstandard – en översikt. Guide vid projektering och upphandling

Orientering

SSGs ytskyddsstandard består av ett tiotal standarder. Den här guiden ger en övergripande beskrivning av de olika delarna i ytskyddsstandarden och kan användas som lathund vid projektering, upphandling och utförande av ytskydd. Genom att ytskyddsarbetet blir rätt utfört kan ökad hållbarhet och lägre livscykelkostnad uppnås.

SSG-nummer
SSG1001
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2019-11-19
Granskad
2019-11-19
Status
Aktuell
Teknikområden
B, Y
Teknikgrupper
Typ
Guide

Ansvarig kommitté

Filer

1001_5.pdf Huvuddokument  
1001B1_5.docx Redigerbar bilaga  

Du är inte inloggad.

Visa äldre utgåvor