SSG1000

Titel

Projektering och upphandling av ytskydd genom målning – allmänna bestämmelser

Orientering

Denna standard ger anvisningar om krav vid projektering och upphandling av ytskydd genom målning enligt SSGs ytskyddsstandard.

Standarden gäller ytskydd genom målning inom processindustrin, men kan användas i alla verksamheter med liknande miljöer. Standarden används som underlag vid projektering och upphandling och syftet är att på ett tidigt skede klargöra krav och förutsättningar och därmed förhindra att målningsprojekt blir fel utförda, med stora kostnader som följd.

SSG-nummer
SSG1000
Aktuell utgåva
12
Publicerad
2019-04-09
Granskad
2019-04-09
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
BP Puts, målning, skyddsbeläggningar m m, Y4 Upphandling av ytskyddsbehandling genom målning
Typ
Standard
Pris
1295 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1000.

Filer

1000_12.pdf Huvuddokument 1295 kr
1000B1_12.docx Redigerbar bilaga 550 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor