SSG1000

Titel

Projektering och upphandling av ytskydd genom målning – allmänna bestämmelser

Orientering

Denna standard ger anvisningar om krav vid projektering och upphandling av ytskydd genom målning enligt SSGs ytskyddsstandard.

Standarden gäller ytskydd genom målning inom processindustrin, men kan användas i alla verksamheter med liknande miljöer. Standarden används som underlag vid projektering och upphandling och syftet är att på ett tidigt skede klargöra krav och förutsättningar och därmed förhindra att målningsprojekt blir fel utförda, med stora kostnader som följd.

SSG-nummer
SSG1000
Aktuell utgåva
13
Publicerad
2020-11-25
Granskad
2020-11-25
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
BP Puts, målning, skyddsbeläggningar m m, Y4 Upphandling av ytskyddsbehandling genom målning
Typ
Standard
Pris
1760 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1000.

Filer

1000_13.pdf Huvuddokument 1760 kr
1000B1_13.docx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor