SSG1000

Titel

Projektering och upphandling av ytskydd genom målning – allmänna bestämmelser

Orientering

Denna standard ger anvisningar om de krav som gäller vid projektering och upphandling av ytskydd genom målning enligt SSG:s ytskyddsstandard.

Standarden gäller ytskydd genom målning inom processindustrin, men kan användas i alla verksamheter med liknande miljöer.

Standarden används som underlag vid projektering och upphandling och syftet är att i ett tidigt skede klargöra krav och förutsättningar. På så vis kan man undvika stora kostnader för felaktigt utförda målningsprojekt.

SSG-nummer
SSG1000
Aktuell utgåva
14
Publicerad
2024-01-12
Granskad
2024-01-12
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
BP Puts, målning, skyddsbeläggningar m m, Y4 Upphandling av ytskyddsbehandling genom målning
Typ
Standard
Pris
1760 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1000.

Filer

1000_14.pdf Huvuddokument 1760 kr
1000B1_14.docx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor