SSG1018E

Titel

Guide for ordering fire protection paint systems for carbon steel

Orientering

This guide provides increased knowledge regarding fire protection paint systems for carbon steel and is a support for ordering the right fire protection paint system and the right fire safety documentation.
Fire protection paints are constantly evolving and the demand has increased during construction work due to higher safety requirements from an insurance perspective. By contributing to increased knowledge, the guide leads to better results during implementation.

SSG-nummer
SSG1018E
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2021-02-10
Granskad
2021-02-10
Status
Aktuell
Teknikområden
Y
Teknikgrupper
Typ
Guide
Pris
475 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1018E.

Filer

1018E_1.pdf Huvuddokument 475 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.