SSG2002

Titel

Stöd för införande av operatörsunderhåll.

Orientering

Denna guide riktar sig till anläggningar som avser att införa operatörsunderhåll. Att införa operatörsunderhåll är en tids- och resurskrävande uppgift men lönar sig i längden. Med stöd av detta dokument som ger ett ramverk för införande av operatörsunderhåll kan initieringstiden för olika steg i införandeprocessen kortas ned.
Syftet är att:
— ge vägledning till vad en utbildning för flera olika kompetensnivåer bör innehålla
— visa hur man kan avgöra vad som kan vara operatörsunderhåll eller inte
— beskriva processen för införande av operatörsunderhåll som en vägledning för utbildning
— ge exempel på hur utbildningar till operatörer som ska utföra del av underhåll som är lämpligt under den normala driften av en anläggning kan utföras.

SSG-nummer
SSG2002
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2015-11-04
Granskad
2015-11-04
Status
Aktuell
Teknikområden
U
Teknikgrupper
Typ
Guide
Pris
1760 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG2002.

Filer

2002_1.pdf Huvuddokument 1760 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.