SSG2008

Titel

Grundorsaksanalys

Orientering

Denna guide beskriver hur man bäst bedriver en grundorsaksanalys, från hur
den initieras till att grundorsaksfelet är identifierat och omhändertaget.
Guiden är till för att kunna bedriva en grundorsaksanalys utan större systemstöd.
Till viss del beskrivs införande, hantering och vidareutveckling av
metoder.
Syftet med en grundorsaksanalys är att på ett strukturerat sätt kunna identifiera
vad som orsakat en oönskad händelse.
Nyttan med en grundorsaksanalys är att man får fram konkreta förslag på hur
man kan förhindra, eller minska konsekvenserna, av exempelvis produktionsbortfall
eller tillbud och därmed höja tillgängligheten och säkerheten på anläggningen.
Från och med 2017-06-01 är rubrikerna för orsaker "5x varför" i Bilaga 2 - Utredningsrapport redigerbara.

SSG-nummer
SSG2008
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2017-03-22
Granskad
2017-06-01
Status
Aktuell
Teknikområden
U
Teknikgrupper
Typ
Guide
Pris
2160 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG2008.

Filer

2008_1.pdf Huvuddokument 2160 kr
2008B2_1.dotx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.