SSG2000

Titel

Driftstatistik vid massa- och pappersindustrin

Orientering

Denna guide omfattar definitioner/anvisningar gällande driftstatistik inom massa- och pappersindustrin. Guiden avser att klargöra statistikföringen av avbrotts-, stopp- och störningsorsakerna, bland annat med hjälp av standardiserade begrepp.
En lämpligt uppbyggd och standardiserad driftstatistik ger
— ett underlag för bedömning av effektiviteten i befintliga produktionsavdelningar
och maskiner över tid
— en bedömning av totala anläggningseffektiviteten som kan utgöra
underlag för effektivitetshöjande insatser
— möjlighet till jämförelser av utrustning mellan fabriker och företag.

Guiden nyttjas för att mäta per avdelning av en anläggning. Anläggningsmätning är en totalsammanställning av avdelningarna. Denna guide avses vara tillämplig på alla produktionsavdelningar inom massa- och pappersindustrin.

SSG-nummer
SSG2000
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2020-05-19
Granskad
2020-05-19
Status
Aktuell
Teknikområden
U
Teknikgrupper
Typ
Guide
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG2000.

Filer

2000_4.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor