SSG2000

Titel

Driftstatistik vid massa- och pappersindustrin

Orientering

Dokumentet ger anvisningar för genomförande av driftstatistik vid massa- och pappersindustrins anläggningar.
Avsikten med dokumentet är att underlätta och effektivisera statistikföringen av avbrotts-, stopp- och störningsorsakerna bl.a med hjälp av standardiserade begrepp.
De begrepp som definieras är tid, hastighet, produktion och verkningsgrad.

SSG-nummer
SSG2000
Aktuell utgåva
3
Publicerad
1997-02-01
Granskad
1997-02-01
Status
Aktuell
Teknikområden
U
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
695 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG2000.

Filer

2000.PDF Huvuddokument 695 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor