SSG5275

Titel

Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning

Orientering

Syftet med detta SSG-dokument är främst att delge branschen exempel på ett funktionsbaserat identifieringssystem för process - och anläggningar som passar samtliga teknikområden (yrkeskategorier).

Rubricerat identifieringssystem kan gälla för identifieringar som rör funktioner av process-, anläggnings- och administrativ karaktär, t.ex kostnadsuppföljningar. Systemet är strikt funktionsorienterat och utgår från de för fabriksenheten fastlagda funktionerna, avsnitt och objekt i en struktur som presenteras i det s. k. Masterbladet.

SSG-nummer
SSG5275
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2015-03-06
Granskad
2015-03-06
Status
Aktuell
Teknikområden
B, E, I, M, R
Teknikgrupper
BX Stomkompletteringar m.m. av sakvaror, E3:8 - Symboler - Funktionsbaserat ID-system, m.m., I3:6 - Symboler-Funktionsbaserat ID-system, m.m., M11 - Övrigt, R3 - Kodifiering, märkning och symboler
Typ
Standard
Pris
3670 kr

Ansvarig kommitté

Filer

SSG5275_2.pdf Huvuddokument 3670 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor