SSG2001E

Titel

Maintenance efficiency, terminology and key indicators.

Orientering

The standard covers general terms and instruction on how to measure and define jointly selected key indicators during maintenance work. The document is based on the standards EN 13306, Maintenance - Maintenance terminology, and EN 15341, Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators, supplemented with experience from a number of plants in the pulp and paper industry.

SSG-nummer
SSG2001E
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2015-09-25
Granskad
2015-09-25
Status
Aktuell
Teknikområden
U
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
1995 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG2001E.

Filer

2001E_4.pdf Huvuddokument 1995 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor