SSG2011

Titel

Optimering av förråd

Orientering

Denna guide bygger på samlade erfarenheter och vedertagna teorier om vad som krävs för att hantera ett förråd på ett optimalt sätt.

Förrådsoptimering innebär att välja rätt artiklar till rätt värde samt rätt antal att förrådshålla, baserat på risk och kostnad. Guiden behandlar övergripande fokusområden för att vägleda i förrådsutveckling och är upprättad för att vara applicerbar oavsett organisationsstruktur. Guiden vänder sig främst mot ledning som ansvarar för förråd och/eller organisationsutveckling och ger även förslag riktade till förrådspersonal.

En förutsättning för hög driftsäkerhet är att anläggningen säkerställer tillgången till reservdelar för att kunna minska bristkostnad i form av ledtid. En hög tillgänglighet behöver dock inte innebära att alla reservdelar ska vara förrådslagda lokalt. En optimering syftar till att klargöra vad som är nödvändigt att förrådslägga, utifrån anläggningens behov och förutsättningar.

Både organisatoriska och fysiska förutsättningar behandlas i guiden, för att främja en hög driftsäkerhet och tillgänglighet. Guiden berör också de beslut som måste fattas, från avdelningsnivå till koncernnivå, för att kunna nyttja ett optimalt artikelflöde, exempelvis gällande krav på reservdelshållning, underhållsmässighet, underhållssäkerhet och funktionssäkerhet.

SSG-nummer
SSG2011
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2019-11-15
Granskad
2019-11-15
Status
Aktuell
Teknikområden
U
Teknikgrupper
Typ
Guide
Pris
1760 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG2011.

Filer

2011_1.pdf Huvuddokument 1760 kr
2011B1_1.dotx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.