SSG2001

Titel

Underhållseffektivitet, terminologi och nyckeltal

Orientering

Denna guide omfattar generella termer och anvisningar för hur man mäter och definierar gemensamt utvalda nyckeltal vid underhållsaktiviteter. Dokumentet baseras på erfarenheter från flertalet anläggningar inom massa- och pappersindustrin.
Guiden avser mätningar mot i huvudsak arbetsordrar och därför avgränsas guiden till rimliga delar av underhållsaktiviteter.

SSG-nummer
SSG2001
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2020-06-26
Granskad
2020-06-26
Status
Aktuell
Teknikområden
U
Teknikgrupper
Typ
Guide
Pris
3670 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG2001.

Filer

2001_5.pdf Huvuddokument 3670 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor