SSG2001

Titel

Underhållseffektivitet, terminologi och nyckeltal

Orientering

Standarden omfattar generella termer och anvisningar för hur man mäter och definierar gemensamt utvalda nyckeltal vid underhållsarbete. Dokumentet är baserat på standarderna SS-EN 13306, Underhåll - Terminologi, och SS-EN 15341, Underhållsteknik - Nyckelprestationsindikatorer, kompletterat med erfarenheter från ett flertal anläggningar inom massa- och pappersindustrin.

SSG-nummer
SSG2001
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2015-09-25
Granskad
2015-09-25
Status
Aktuell
Teknikområden
U
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
1995 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG2001.

Filer

2001_4.pdf Huvuddokument 1995 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor