SSG2004

Titel

Målstyrning med ledande nyckeltal – förslag på nyckeltal och metodik för att skapa egna

Orientering

Den här guiden kan användas för att definiera unika ledande nyckeltal som bör vara aktuella för alla anläggningar.
Syftet med ledande nyckeltal är att de möjliggör snabba beslut för att stämma av eller korrigera en organisations framförhållning i arbetet mot dess strategi och mål.

De ledande nyckeltalen i denna guide handlar enbart om produktionstekniska behov.

Guiden riktar sig till personer som ansvarar för utveckling av styrmedel för organisationens mål, som i huvudsak är
- ansvariga för underhållsutveckling, för att finna konkreta mätningar som ger effekt på produktiviteten.
- rapporteringsansvariga, vilket kan vara olika ledarskapsroller, för att hantera daglig styrning mot verksamhetens satta mål.
- ansvariga för utveckling av systemintegrationslösningar, för att automatisera datainhämtning av fördefinierade och egna nyckeltal.

Mottagare och användare av nyckeltalens löpande resultat för daglig styrning är i huvudsak
- underhållsledning
- underhållspersonal
- arbetsplanerande och schemaläggande personal
- produktionspersonal.

SSG-nummer
SSG2004
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2023-04-05
Granskad
2023-04-05
Status
Aktuell
Teknikområden
U
Teknikgrupper
Typ
Guide
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG2004.

Filer

2004_1.pdf Huvuddokument 1220 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.