SSG3050

Titel

Guide för svetskrav – svensk industris gemensamma tolkningar och riktlinjer

Orientering

Denna guide beskriver de krav som finns på svetsarbeten och ska fungera som ett stöd för beställaren när det gäller vilken kompetens som krävs för olika svetsarbeten som ska utföras på en anläggning. Guiden kan även nyttjas av leverantörer för att öka förståelsen för beställarens krav.
Guiden gäller inte som kravställning för arbeten som utförs inom en leverantörs egen verkstad.

Svetsarbeten är mycket viktiga för utrustningars och anläggningars tillförlitlighet och tillgänglighet. Guiden är svensk industris tolkning och tilläggskrav till gällande svetsregler för metalliska material. Målet är att all svetsning i anläggningarna ska utföras med rätt kvalitet på rätt position.

Guiden är ett komplement till standarderna SS-EN ISO 3834, delarna 1-4, och SS-EN 1090-2. Tillsammans med standarderna ger guiden en tolkning av vad som är ”god teknisk praxis” när det gäller svetsarbeten inom industriella anläggningar.

SSG-nummer
SSG3050
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2023-11-14
Granskad
2023-11-14
Status
Aktuell
Teknikområden
B, M, R, U
Teknikgrupper
A4 - Allmänna leveransbestämmelser, BA Administrativa föreskrifter, M10 - Kontrollblanketter, Tekniska specifikationer, R2 - Beräknings- och konstruktionsanvisningar, R9 - Tekniska bestämmelser vid entreprenader
Typ
Guide
Pris
2840 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG3050.

Filer

3050_1.pdf Huvuddokument 2840 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.