SSG5274

Titel

Informations- och utbildningsanvisningar till SSG 5275,Identifikationssystem för process och anläggningar

Orientering

Allmänt:
Syftet med dessa informations/utbildningsutbildningsanvisningar är att man med exempel och
förklaringar på ett mera informativt sätt gör att anvisningarna i SSG 5275 blir mera lättfattliga.
Tanken med ett separat informations- och utbildningsmateriel är också att man allteftersom skall
kunna komplettera och ändra efter behov utan att röra själva SSG 5275 huvuddokumentet.
Huvuddokumentet är en s.k. ramrekommendation som man till hela eller delar kan nyttja
beroende på de interna förutsättningarna.

SSG-nummer
SSG5274
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2004-11-01
Granskad
2004-11-01
Status
Aktuell
Teknikområden
B, E, I, M, R
Teknikgrupper
BÖ Övrigt, E3:8 - Symboler - Funktionsbaserat ID-system, m.m., I3:6 - Symboler-Funktionsbaserat ID-system, m.m., M11 - Övrigt, R3 - Kodifiering, märkning och symboler
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG5274.

Filer

5274_v2.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.