SSG2017

Titel

Bedömning av underhållsmässighet

Orientering

SSG 2017 används som en checklista i projekt för att säkerställa acceptabel nivå av underhållsmässighet på anläggningsobjekt. Att i ett tidigt skede ta hänsyn till underhållsmässighet gynnar systemeffektivitet och möjliggör hög driftsäkerhet. Denna guide beaktar de underhållsaktiviteter som kan utföras, oavsett utövare.

Checklistan används med fördel i projekt mellan faserna ”basic design” och ”detail design + procurement”.
En annan möjlig tillämpning är att använda guidens nyckelord för beredning av arbetsorder.
Checklistan är applicerbar för ny eller befintlig utrustning och tar hänsyn till inverkan på befintlig utrustning i omgivningen.

Checklistan behandlar i huvudsak kontroll av följande parametrar:
• Felupptäckbarhet – är utförandet sådant att olika fel kan upptäckas i tid så att haverier kan undvikas?
• Reparerbarhet – är utförandet sådant att underhållsaktiviteter kan bedrivas på ett säkert och effektivt sätt?
• Försörjbarhet – är utförandet sådant att rätt underhållsstöd finns tillgängligt för de nödvändiga underhållsaktiviteterna?

Checklistan bryter ned huvudkategorier av utförandeaktiviteter, av drift och underhåll, till praktiska genomföranden och används med fördel tillsammans med övergripande projekteringsunderlag såsom processcheman, byggnadsunderlag eller maskinarrangemang. Allt eftersom varje underhållsaktivitet stäms av kan nödvändiga ändringar tidigt belysas samtidigt som goda lösningar kan bekräftas.

SSG-nummer
SSG2017
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2022-06-30
Granskad
2022-06-30
Status
Aktuell
Teknikområden
U
Teknikgrupper
E3:5 - Dokumentation, I3:3 - Dokumentation, M10 - Kontrollblanketter, Tekniska specifikationer
Typ
Guide
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Filer

2017_1.xlsx Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.