SSG6720

Titel

Rörgenomföring i plåtsandwichelement, plåtvägg, tegelvägg, betongvägg och bjälklag. Principutförande

Orientering

Denna standard ger anvisningar om principutföranden av rörgenomföring i plåtsandwichelement, plåtvägg, tegelvägg och betongvägg för såväl oisolerade som isolerade rörledningar samt för rörgenomföring i bjälklag,
runda eller rektangulära. Dokumentet används som underlag vid upphandling och syftet är att leverantör och konstruktör på ett tidigt skede ska få information om förutsättningar.

SSG-nummer
SSG6720
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2016-06-07
Granskad
2016-06-07
Status
Aktuell
Teknikområden
B, R
Teknikgrupper
BI Rörledningar m m, BN Skikt av överläggsplattor m m, R11 - Rörgenomföringar i byggnad, egenkontroll, övrigt
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6720.

Filer

6720_5.pdf Huvuddokument 1220 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor