SSG7906

Titel

Dokumentförteckning över PED_Rörklasser

Orientering

Detta är en förteckning över de SSG-standarder som uppfyller kraven i EU-direktiv 97/23/EG (Pressure equipment directive, PED) inklusive bilaga 1. Ett intyg om överrensstämmelse har utfärdats av anmält organ (AO) 0409 Inspecta Sweden AB, certifikat nr. 09-744845-00.

Viktigt meddelande!
Giltighetstiden för intyg om överensstämmelse mot EU-direktiv 97/23/EC om tryckbärande anordningar, certifikat nr: 09-744845-00 är förlängt till 2020-03-08.

SSG-nummer
SSG7906
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2013-04-10
Granskad
2013-04-10
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
Typ
Standard

Ansvarig kommitté

Filer

7906_5_stämplad.pdf Huvuddokument  
Intyg PED Rev 3.pdf Bilaga  

Du är inte inloggad.

Visa äldre utgåvor