SSG7906

Titel

Dokumentförteckning över PED-rörklasser

Orientering

Detta dokument är en förteckning över de SSG-standarder som uppfyller kraven i EU-direktiv PED 2014/68/EU, inklusive bilaga 1. Ett intyg om överensstämmelse har utfärdats av anmält organ (AO) Kiwa Inspecta, certifikat nr. 20-1013779-100. Vid revision av dokument i ”Tabell 1” utförs en ny granskning av anmält organ för dessa dokument. För att detta dokument ska vara giltigt ska det anmälda organets stämpel med datum finnas på dokumentet.

SSG-nummer
SSG7906
Aktuell utgåva
6
Publicerad
2020-04-29
Granskad
2020-04-29
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
Typ
Standard

Ansvarig kommitté

Filer

7906_6_Stämplad.pdf Huvuddokument  
PED-Pipe Classes Statement 20-1013779-100.pdf Bilaga  

Du är inte inloggad.

Visa äldre utgåvor