SSG7909

Titel

Guide till livslängdsjournal för trycksatta anordningar

Orientering

SSG 7909 är ett hjälpmedel för att ta fram livslängdsjournaler för trycksatta anordningar inom processindustrin. Livslängdsjournaler är viktiga för att få god kännedom om en anläggnings livscykel.

Rätt använd kan denna guide hjälpa användaren att
– få en säkrare anläggning med känd förväntad livslängd.
– kunna planera utbyte eller renovering i tid istället för att göra det oplanerat.
– planera för revisionskontroll om objektet kan användas under längre tid än den förväntade livslängden.
– få bättre kännedom om skicket på objekten i anläggningen.
– skapa ett överskådligt underlag inför tredjepartskontrollen av objekten.
– bedöma återstående livslängd i form av tid. Detta kan användas av kontrollorgan för att fastslå intervaller för tredjepartskontroller.

Kravet på livslängdsjournal började gälla 2019-12-01 i AFS 2017:3. Den senaste ändringsföreskriften gäller.

SSG-nummer
SSG7909
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Status
Aktuell
Teknikområden
R
Teknikgrupper
Typ
Guide
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7909.

Filer

7909_1.pdf Huvuddokument 1460 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.