SSG7850

Titel

PED – rörklass ECS__B. Rörledningar för ISO-dimensionsserie, material P235GH, z = 1,0

Orientering

Den här standarden ger anvisningar om rörkomponenter med ISO-dimensioner, tryckklass PN10, PN16, PN25 och PN40.
Standarden är en sammanslagning av de tidigare standarderna SSG 7850, SSG 7851 och SSG 7852.
Standarden följer värden för högsta tillåtna tryck (Pc) och temperatur (Tc) för respektive tryckklass enligt den europeiska harmoniserade flänsstandarden och de material som där anges.
Denna standard för rörklasser är verifierad och godkänd av anmält organ (AO) 0409 Kiwa Inspecta AB, certifikat nr. 20-1013779-100.
Pressure Equipment Directive – PED, antogs av Europeiska Parlamentet i maj 2014. Arbetsmiljöverket implementerade EU-direktivet i Sverige den 19 juli 2016 i enlighet med föreskriften AFS 2016:1.
Denna standard kan också tillämpas för andra material som har lika eller högre hållfasthetsvärden. Väljs ett material med lägre hållfasthetsvärden kan komponenterna EJ användas enligt standarden.
Vid fluidtemperaturer högre än 200 °C rekommenderas ingen varmförzinkning eftersom zinkens egenskaper försämras kraftigt och ytskiktet blir sprött (det krackelerar).

SSG-nummer
SSG7850
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2020-04-29
Granskad
2020-04-29
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
4080 kr

Ansvarig kommitté

Filer

7850_2.pdf Huvuddokument 4080 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor