SSG7917

Titel

Checklista: Riskbedömning för användning av trycksatta anordningar

Orientering

Vid revisionskontroller kan ackrediterade kontrollorgan begära att man bedömt risker enligt AFS 2017:3, kapitel 2 – Allmänna krav för användning. SSG 7917 är en checklista som bygger på det som står i föreskriften och är ett hjälpmedel för att utföra riskbedömningen.

Mer information om risker i arbetsmiljön finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Där finns regler för hur arbetsgivaren regelbundet ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma vilka risker som kan förekomma i verksamheten. Där finns också regler om att åtgärder ska vidtas för att förebygga riskerna.

SSG-nummer
SSG7917
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2024-02-06
Granskad
2024-02-06
Status
Aktuell
Teknikområden
R
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
750 kr

Ansvarig kommitté

Filer

7917_1.docx Huvuddokument 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.