SSG7903

Titel

Trycksatta anordningar – gällande föreskrifter för tillverkning, användning, ombyggnation och reparation

Orientering

SSG 7903 specificerar vilka föreskrifter som gäller vid leverans, tillverkning, användning, ombyggnad och reparation av trycksatta anordningar. Med trycksatta anordningar avses all utrustning som faller under AFS 2016:1 – Tryckbärande anordningar och AFS 2017:3 – Användning och kontroll av trycksatta anordningar. Standarden omfattar även trycksatta anordningar i annat material än stål.

Bilaga 1 – Checklista: dimensionering är avsedd som stöd för dimensionering av den trycksatta anordningen.
Bilaga 2 – Checklista: dokumentation är avsedd att dels medfölja som bilaga till förfrågningar, kontrakt och beställningar och dels användas vid planering och projektering.

För tillverkning eller ombyggnad av trycksatta anordningar ska det vid upphandlingen alltid göras en överenskommelse om vem som är tillverkare och vilka som är underleverantörer. Av konstruktions- och tillverkningsritningarna ska alla dimensioner och detaljer som krävs för tillverkning och granskning framgå. Tillämpliga delar av följande information ska framgå av ritningar och andra dokument. Detta kan göras med hjälp av Bilaga 3 – Checklista: tillverkningsunderlag och ansvarsfördelning.

För rörledningsentreprenader, se även SSG 7640 – Allmänna tekniska bestämmelser vid rörledningsentreprenader. För cisterner, se även SSG 7642 – Konstruktion och tillverkning av svetsade cisterner i metalliska material.

SSG-nummer
SSG7903
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2021-08-20
Granskad
2021-08-20
Status
Aktuell
Teknikområden
A, M, R
Teknikgrupper
A2 -SSG-standard, allmän teknik, M11 - Övrigt, R9 - Tekniska bestämmelser vid entreprenader
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7903.

Filer

7903_3.pdf Huvuddokument 1220 kr
7903B1_3.docx Redigerbar bilaga
7903B2_3.docx Redigerbar bilaga
7903B3_3.docx Redigerbar bilaga

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor