SSG7905

Titel

Guide för fästelement enligt PED

Orientering

Denna guide har upprättats enligt det förfarande som anges i direktiv 2014/68/EU (AFS 2016:1). Materialet beskrivs i en europeisk harmoniserad standard eller täcks av ett europeiskt materialgodkännande.
Innehållet i detta dokument accepteras normalt av anmälda organ i Sverige. Det är viktigt att detta bekräftas av det anmälda organet innan materialet beställs.
Ingen särskild materialutvärdering (PMA) behövs om den här guiden används.

SSG-nummer
SSG7905
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2020-04-29
Granskad
2024-04-29
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
R5:1 - Rör, rördelar, flänsar, flänspackningar, skruvar, muttrar, brickor
Typ
Standard
Pris
1760 kr

Ansvarig kommitté

Filer

7905_2.pdf Huvuddokument 1760 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor